Slide background
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
4a
Natural Gas book
cover3
מעבדת המכון

הגז הטבעי נכנס לתמהיל הדלקים החל משנת 1999 , ובמהרה הפך
לאחד ממקורות האנרגיה העיקריים של מדינת ישראל. זאת בעקבות
תגליות מהותיות של שדה מרי B, תמר, לוויתן ומאגרים נוספים בתחום
המים הכלכליים של ישראל.
המדינה מעודדת שימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה בשל יתרונותיו
הרבים לסביבה, לצרכן ולמשק.
בספר זה נעשה ניסיון לרכז את מרב התחומים העיקריים במדעי הגז
הטבעי, החומר מוגש כפסיפס של פרקים, שנכתבו על ידי קבוצת
מומחים מנוסים.
בין פרקי הספר ניתן למצוא מידע רחב על מקורות גז טבעי, היווצרות
מאגרים, הפקת גז בים, תהליכי הפרדה על האסדה, הובלה ואחסון,
תכונות, הולכה בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, גז טבעי דחוס ומונזל, גז טבעי
כחומר גלם לתעשייה הכימית, הסבת מפעלים לגז טבעי, בטיחות
במערכות המתופעלות בגז טבעי, קורוזיה, הגנה קתודית, רגולציה
והיבטי איכות סביבה.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה

לפרק המבוא ופרטים נוספים

ספרים נוספים בהוצאת המכון

קורסים וימי עיון

השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות

13.11.2017

מחזור שמיני, שישה מפגשים

למידע נוסף

קורס הכשרת אחראי רעלים

מ-15.5.17, 3 מפגשים

קורס הכשרת אחראי רעלים

למידע נוסף

ספר 'גז טבעי'

בהוצאת מכון האנרגיה

מעבדת המכון

המעבדה הכימית ע"ש יעקב ושושנה שרייבר משרתת את המשק האזרחי ואת המגזר הביטחוני מכוח היתר של משרד המסחר והתעשייה, המעניק לתעודות הבדיקה שהיא מנפיקה תוקף משפטי. המעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות. תחומי פעילות עיקריים: בדיקות התאמה לתקנים, אחסון ממושך של מוצרי דלק, מחקר ובדיקות איכות הסביבה.

לדף המעבדה

מאמרים ופרסומים

דפי מידע

גיליון 361, אפריל 2017

דף מידע

רבעון של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

סקירת משק האנרגיה וחידושים בעולם

להמשך קריאה

דף אנרגיה מס' 266

6.6.17

דף אנרגיה מס' 266

הניוזלטר הדו שבועי

פעילות המכון, קורסים, סקירת הענף בעולם

להמשך קריאה

מדד האנרגיה, יוני 2017

29.5.2017

מדד האנרגיה, יוני 2017

ניתוח חודשי של מחירי האנרגיה
על ידי כלכלני המכון

להמשך קריאה

מדד האנרגיה

30.04.17
83.24

02-04-2017
83.04

06-03-2017
84.52
אל המאמר האחרון בנושא

מחירי נפט גולמי

27.6.17
45.98 :BRENT
27.6.17
43.48 :WTI