דפי מידע – גיליון 358, יוני 2016

דבר העורכת

הגיליון הקודם יצא ערב הוועידה השנתית שלנו, שהייתה הצלחה גדולה. בגיליון זה תמצאו סיכום קצר של הוועידה. אנחנו כבר מתכוננים לכנס הבא של המכון: כנס לאומי בנושא השפעות ודרכי התמודדות עם זיהום סביבתי בקרקע ובמים שיתקיים ב-20 בספטמבר.

המאמר הפותח שלנו עוסק בשוק הדיזל שמתכווץ באירופה אך מתרחב […]

50 שנה לחנוכת בניין המכון ברמת אביב

50 שנה לחנוכת בניין המכון ברמת אביב

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה מציין השנה 50 שנה לחנוכת בניין המכון ברמת אביב – הבית שלנו עד היום. זו ההודעה ההיסטורית לעיתונות עם ציטוט מדברי ראש הממשלה דאז, לוי אשכול, בחנוכת בית מכון הנפט.

הרבה דלקים זרמו מאז במשאבות, שינינו שם, התרחבנו לתחומי פעילות שונים, בישראל לא נמצא […]

הפתרון לשינוי השוק: המרת אנרגיה נקיה לחום או למתאן

שימוש אפקטיבי בעודפי אנרגיה נקייה הוא המפתח לשילוב מוצלח של אנרגיות מתחדשות במערכת האנרגיה. הטכנולוגיה הממירה אנרגיה חשמלית לגז וחום והמכונה Power to X כבר כאן, אך אינה מקבלת את התמיכה שלה היא זקוקה

איראן חתמה על הסכם עם חברות קוריאניות לפיתוח תעשיית הזיקוק

זהו ההסכם השני להקמת בית זיקוק והסכם שלישי בתעשיית הפטרוכימיה מאז הוסרו הסנקציות. קוריאה הכפילה את ייבוא הנפט מאיראן בחודשים האחרונים