חקלאים קטנים עושים צעדים גדולים – שיקום קרקעות ויערות הוא נושא בוער

לאור המודעות הגוברת לנושא העלות הכלכלית של הגרעת קרקעות, מנהיגי מדינות ברחבי העולם מאמצים יעדים שאפתניים לשיקום יערות וקרקעות חקלאיות מוגרעים