קורסים וימי עיון

בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה נוסד בשנת 1973 ומרכז את פעילות ההדרכה וההכשרה מקצועית למהנדסים, גיאולוגים, כלכלנים וטכנאים מתעשיית הנפט והאנרגיה. בניין בית הספר נבנה בסיוע תרומתו של מר גרשון גורדון ז"ל מציריך, שבשוויץ. בית הספר מעביר סמינרים, קורסים מיוחדים והרצאות בנושאי נפט ואנרגיה, ובעיקר בתחומי כלכלת נפט, מאפייני הנפט ושימושיו, חיסכון באנרגיה, ניהול אנרגיה, אנרגיה חלופית וחיפושי נפט וגז.

כנס בנושא : סייבר ואנרגיה – מטרות, יעדים ודרכי התמודדות – 2.1.2018

בשנים האחרונות חשוף משק האנרגיה למתקפות סייבר ברמות שונות, והדבר מסכן תשתיות קיימות ואף עלול לפגוע בהן. להבטחת רציפות של אספקת אנרגיה ומים והתמודדות עם אתגרים בזמן אמת יש חשיבות עליונה, כמו גם להקמת מערך טכנולוגי שיספק פתרונות בתחום הטכנולוגיה והסייבר למניעת מבצעים תשתיתיים

תאריך התחלה: 02/01/2018
מספר מפגשים שבועיים: 1
כנס תחזיות משק האנרגיה לשנת 2018 – 27.12.2017

הכנס יעסוק בתחזיות ופעולות הממשלה לקידום משק האנרגיה לשנת 2018 , מיסוי דלקים, מבנה השוק, רגולציה ותחרות, תחזיות וסחר עולמי, תמהיל האנרגיה העתידי, הרפורמה במשק החשמל והשפעתה על מחירי החשמל, תהליכים גיאופוליטיים בעולם בשוק האנרגיה ועוד.

תאריך התחלה: 27/12/2017
מספר מפגשים שבועיים: 1
קורס רגולציה במשק החשמל הישראלי – 20.12.017

משק החשמל הישראלי עובר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. היצרנות הפרטית הפכה לחלק אינטגרלי ומשפיע בפעילות משק החשמל. שיקולי עלות והשינויים הטכנולוגיים מעבירים את מרכז הכובד לצרכן הפרטי ולייצור מבוזר. האנרגיה הסולארית הפכה לתחרותית לייצור קונבנציונאלי. יחד עם זאת, הפעילות במשק החשמל הישראלי מתנהלת ותתנהל בחוסר ודאות כל עוד לא תבוצע הרפורמה ויוכרע עתידה של חברת החשמל ומבנה המשק העתידי.

תאריך התחלה: 20/12/2017
מספר מפגשים שבועיים: 5
קורס כלכלת אנרגיה – 4.12.2017

הקורס יתקיים במרכז ההדרכה, בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רחוב חיים לבנון 26, רמת-אביב וכולל 4 מפגשים שבועיים (יום ב'). היקף הקורס 25 שעות אקדמאיות. הקורס מתמקד בהיבטים הכלכליים של הסחר בנפט ומוצריו וגז טבעי וייתן כלים להבנה מעמיקה יותר של התהליך. קהל היעד: הקורס מיועד לאנשי המקצוע בחברות בתחום האנרגיה – הסחר, השיווק, הכספים, והרכש, אנליסטים (בתי השקעות, בנקים, וחברות ביטוח), נציגי עסקים וחברות בתחומי אנרגיה שונים, ייעוץ ועוד…

תאריך התחלה: 04/12/2017
מספר מפגשים שבועיים: 4
קורס: ניתוח ויישום דירקטיבות אירופאיות בתעשייה הישראלית 2017 – 22.11.2017

ניתוח ויישום דירקטיבות אירופאיות בתעשייה הישראלית שיפתח ב – 22 בנובמבר 2017, במרכז ההדרכה בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה. המשרד להגנת הסביבה ומשרדי הממשלה למיניהם אימצו את הוראות דירקטיבת ה- IED בישראל. הוראות בנושא שמירה על הסביבה חלות כיום על התעשייה בישראל לפי חוק אוויר נקי מתוקף תקנות או היתרי פליטה שיצאו על בסיס הדירקטיבה. קריאה נכונה והבנה של הדרקטיבה לצורך יישומה חשובה מאוד בתהליך קבלת החלטות בחברה והגשת מסמכים, תגובות ותשובות לפי דרישת הרגולטור. המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה (ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה) עורך את הקורס במטרה להנחות את התעשייה במושגי היסוד בדירקטיבת ה- IED ועקרונותיו, כמו גם מידע על איך בנוי ה- BREF. מספר המקומות מוגבל

תאריך התחלה: 22/11/2017
מספר מפגשים שבועיים: 3
יום עיון בנושא אכיפת דיני איכות סביבה – פלילית, מנהלית ואזרחית – 21.11.2017

מצ"ב הזמנה ליום עיון בנושא אכיפת דיני איכות סביבה – פלילית, מנהלית ואזרחית שיערך ביום 21 בנובמבר 2017, באולם נופים, מוזיאון א"י, רחוב חיים לבנון 2, ת"א. האכיפה הפלילית הינה מרכיב חיוני בהגנה על הסביבה, אך יישומה בחיי המעשה מעורר שאלות מורכבות של משפט ושל מדיניות. לצד האכיפה הפלילית, התפתחה גם אכיפה אזרחית, הן בדרך של תובענות ייצוגיות שעניינן פיצוי הציבור על מפגעים סביבתיים, והן בתביעות נזיקין על מפגעים מרובי ניזוקים, כדוגמת תביעות הקישון. דרכי אכיפה אלה, דרכי ההוכחה והעקרונות הדומים והשונים ביניהם יידונו ביום עיון זה.

תאריך התחלה: 21/11/2017
מספר מפגשים שבועיים: 1
יום עיון בנושא: הגנה קתודית במערכות דלק – 15.11.2017

כמידי שנה עורך ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה יום ריענון בנושא הגנה קתודית שמטרתו להציג טכנולוגיות חדישות / דרישות רגולטוריות חדשות או עדכון קיימות / התפתחויות שאירוע במשק ולהם השלכה משמעותית בתחום על תשתיות ומתקנים קיימים במשק האנרגיה. יום העיון מוכר ליום כשירות לממוני בטיחות.

תאריך התחלה: 15/11/2017
מספר מפגשים שבועיים: 1
קורס השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות מחזור 8 – 13.11.2017

לאור הביקוש, ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ פותח מחזור נוסף להשתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות. בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה. ההשתתפות בקורס תזכה את המשתתף ב- 6 ימי כשירות לממוני בטיחות. זהו המחזור ה- 8 לאחר שבעה מחזורים שהסתיימו בהצלחה.

תאריך התחלה: 13/11/2017
מספר מפגשים שבועיים: 6
יום עיון הגנה קתודית 2017

יום העיון נערך ביוזמת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ובשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, רשות המים והתאחדות התעשיינים בישראל. עסקנו באתגרים הנצבים בפני הרגולטורים והתעשייה לטיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום תוך הצגת מדיניות ודרישות הרגולטורים, רשות המים והמשרד להגנת הסביבה.

יום עיון בנושא שיקום קרקעות ומי תהום מזוהמים – 5.9.2017

יום העיון נערך ביוזמת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ובשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, רשות המים והתאחדות התעשיינים בישראל. עסקנו באתגרים הנצבים בפני הרגולטורים והתעשייה לטיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום תוך הצגת מדיניות ודרישות הרגולטורים, רשות המים והמשרד להגנת הסביבה.

השתלמות חובה לממוני בטיחות בתחום הגז הטבעי – מחזור 7

השתלמות חובה לממוני בטיחות בתחום הגז הטבעי – מחזור 7  משרד הכלכלה, אגף הבטיחות והבריאות התעסוקתית פרסם דרישה שלפיה, החל מאוקטובר 2015, ממונה בטיחות שהמפעל שלו מבקש להתחבר לרשת ההולכה / חלוקה של הגז הטבעי או ל- CNG נדרש להציג אישור השתלמות בגז טבעי.  מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פועל בעניין זה בתיאום עם רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים על מנת להבטיח שהנחייה זו תיושם טרם יינתן היתר הזרמה למפעל.   ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ עורך השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות, בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה. ההשתתפות בקורס תזכה ב- 6 ימי כשירות לממוני בטיחות. ליצירת קשר להורדת תכנית הקורס וטופס הרשמה חזרה לרשימת הקורסים

תאריך התחלה: 20/02/2017
מספר מפגשים שבועיים: 6
כנס תחזיות משק האנרגיה לשנת 2017

ב-19 בדצמבר ערך המכון הישראלי לאנרגיה את כנס התחזיות למשק האנרגיה. כמאתיים בכירים ואנשי עסקים ותיקים בענף התקבצו לשמוע את מתווי המדיניות, היזמים ומקבלי ההחלטות בימים אלה של שינויים משמעותיים ולקראת 2017. את הבוקר פתח יו"ר המכון, מר יוסי רוזן, אשר הדגיש את השינויים במשק ואת העובדה שענף האנרגיה נעשה לחלק מרכזי בו, אולם ציין גם את המהמורות שבדרך למיצוי מלא של הפוטנציאל. רוזן הבליט את העובדה שלא במקרה יש חברות אנרגיה שנמצאות "על המדף", כי פירושו שמשהו בנושא הרווחיות ותמחור החברות אינו תקין. עוד סיפר על פעילות המכון בתחום הרגולציה והניסיון לנקוט רגולציה מידתית, בשיתוף פעולה עם משרד רה"מ. הריטואל שבו מנסים משרד הממשלה להחיל רגולציה רטרואקטיבית, ניסיון אשר נכשל בשלב החקיקה ועובר לכפייה בשלב לרישיון העסק, הוא ריטואל נפסד שיש לקוות כי שר האנרגיה יעשה בו סדר. מר רוזן סקר את העלייה בצריכת מוצרי הדלק, שלצד כניסתו של הגז הטבעי מוכיחה משק בצמיחה. לצד אי הוודאות בשוק הדלקים, לפי רוזן, יש דבר אחד יציב וקבוע בענף והוא מיסוי הדלקים. נדמה שענף הדלק הפך לזרוע של מס ההכנסה. מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות והאנרגיה, שאול מרידור, התייחס למתווה הגז אולם נתן דגש בעיקר לתכנית לאומית להתייעלות אנרגטית, אשר תובא בקרוב להערות הציבור וזה אחד התהליכים החשובים במשק. מעבר למטרה המרכזית של פיתוח משק הגז ולצורך הדחוף לתאם ציפיות במשק החדש הזה, מרידור דיבר גם על הרפורמה בחשמל ועל כך שהיא תתרחש אך ורק אם תהיה רצינית ולא אוסף החלטות ללא עוגן. פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, פתח בסקירה של המשק האמריקאי ועל נקודת הפתיחה המצוינת שמוריש ברק אובמה לטראמפ. הבורסה שוברת שיאים ומדד אמון הצרכנים גבוה מאוד. בגדול, אומר ליידרמן, תחושה של אופטימיות באנרגיה ברמה העולמית ומניות חברות האנרגיה בעלייה יציבה. יו"ר רשות החשמל, ד"ר אסף אילת, הכריז על עליית מחירי החשמל בשל העלייה במחירי הפחם ואחריו פרש את משנתו יו"ר חח"י, יפתח רון טל. אחריהם עלו להרצאות מרתקות מר ערן יעקוב, שפירט את מיסוי הדלקים, מר חן הרצוג, כלכלן ראשי ב-BDO שגלל תחזית מעניינת מאוד של משק האנרגיה ב-2025 וכן ד"ר ברכה חלף, המדענית הראשית של משרד התשתיות, על יעדי ואתגרי מו"פ בארץ ובעולם, בדלקים ובתחליפיהם. כמו כן פירטה חלף את עוגת חלוקת המענקים של המשרד למחקרים בתחום תחליפי הדלקים. את היום קינח אוהד חמו, שסקר את המצב הגיאופוליטי במזרח התיכון וכן את המניעים של מדינות ואוכלוסיות שכנות.

קורס למפקחי עבודה להקמה ותחזוקה במתקנים

בשנים האחרונות, אנו נחשפים למיעוט מצאי מפקחי עבודה בעלי ניסיון וידע בהקמה ותחזוקת מתקנים וקווי צנרת ארציים ופנים מפעליים במשק האנרגיה והפטרוכימיה, בנוסף המפקחים המוצעים הינם ברמת ידע נמוכה מהנדרש וזאת ללא קשר להשכלתם האקדמאית הפורמלית. בוגרי הקורס יועסקו בתפקידי פיקוח ותנאי הסף להעסקתם יהיה עמידתם בהכשרה המבוקשת.

תאריך התחלה: 09/05/2017
מספר מפגשים שבועיים: 8
קורס הסמכה למפקחי צנרת לפי API 570

מכון הנפט האמריקאי (API) מקיים את תוכנית "מפקח צנרת API 570" כדי לקיים רמת בטיחות גבוהה מתמשכת באמצעות שימוש במפקחים המתמחים בצנרת תהליכית, שיפור ניהול בקרת הבדיקות, התיקונים, השינויים והגדרת יכולות מחדש של הציוד.כמו כן, המשרד להגנת הסביבה הוציא דרישה רגולטורית לאישורים של צנרת מסוג זה על ידי מפקח API 570, והעלאת הבטיחות והאמינות של מערכות צנרת מסוכנות.

תאריך התחלה: 12/12/2016
מספר מפגשים שבועיים: 10
תכנית לימודים לשנת 2017

תכנית לימודים לשנת 2017

קורס הכשרת אחראי רעלים – מחזור 3 – 15.5.2017

לאור הביקוש נפתח מחזור נוסף של קורס הכשרת אחראי רעלים שמארגן המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה בשיתוף משרד עורכי דין עמית פולק מטלון ושות'. מטרת הקורס היא להכשיר אחראי רעלים בחברות ובמפעלים כך שיהיה בידם את הידע הנדרש והכלים הבסיסיים לביצוע תפקידם.

תאריך התחלה: 15/05/2017
מספר מפגשים שבועיים: 3
קורס שמנים – 7.3.2017

הקורס בא לתת מענה ראוי לשאלות הבסיסיות של מפעילים, משתמשים ואנשים המצויים והפועלים בעולם הנפט בתחום הסיכה והבלאי.

תאריך התחלה: 07/03/2017
מספר מפגשים שבועיים: 4
קורס הסמכה לבודק מיכלים לפי API 653

מכון הנפט האמריקאי API מקיים את תכנית מפקחי מיכלי אגירה עיליים API 653, על מנת לשמור על רמת בטיחות גבוהה מתמשכת באמצעות שימוש במפקחים המתמחים במיכלים כאלה, שיפור ניהול בקרת הבדיקות, התיקונים, השינויים והגדרת אורך החיים.

תאריך התחלה: 10/05/2017
מספר מפגשים שבועיים: 9
כנס השפעות ודרכי התמודדות של זיהום סביבתי בקרקע ובמים

הכנס "השפעות ודרכי התמודדות עם זיהום סביבתי בקרקע ומים", שנערך זו השנה השנייה ברציפות, ביוזמת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה רשות המים והתאחדות התעשיינים, הציג את האתגרים הנצבים בפני הרגולטורים והתעשייה לטיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום. במסגרת הכנס ניתנה סקירה ע"י הרגולטורים המשפיעים, גב' שרה אלחנני – מנהלת אגף בכיר איכות מים ברשות המים ומר אבי חיים – רא"ג קרקעות מזוהמות ושפכי תעשייה במשרד להגנת הסביבה, לאור התמורות המהותיות שחלו בשנים האחרונות בחקיקה, איתור, הערכה וטיפול בזיהומי קרקע ומים. כמו כן, הוצגו בכנס שיטות שונות לשיקום וטיפול בקרקע ומי תהום מזוהמים. כאן נביא לכם חלק מהדברים שנאמרו בכנס, ובימים הקרובים נעלה לאתר את המצגות.

יום עיון בנושא ציוד חשמל מוגן נפיצות והתקנתו בתחנות הדלק

יום עיון בנושא ציוד חשמל מוגן נפיצות והתקנתו בתחנות הדלק

כנס בנושא טיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום

כנס בנושא טיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום

יום עיון בנושא תקן תחזוקת דסל – תי 6294

יום עיון בנושא תקן תחזוקת דסל – תי 6294

יום עיון בנושא הגנה קתודית – צנרת, מכלים ומתקני דלק תת – קרקעיים

יום עיון בנושא הגנה קתודית – צנרת, מכלים ומתקני דלק תת – קרקעיים

3rd International Workshop Nanoparticle Emissions from Heavy-Duty Vehicles

3rd International Workshop Nanoparticle Emissions from Heavy-Duty Vehicles

יום עיון בנושא בטיחות בתחום הגפ"מ – 18.9.14

יום עיון בנושא בטיחות בתחום הגפ"מ – 18.9.14

יום עיון בנושא ניהול סיכונים סביבתיים – 9.9.2014

יום עיון בנושא ניהול סיכונים סביבתיים – 9.9.2014

יום עיון בנושא דלקים ותוספים לדלקים מיום 13.5.2014

יום עיון בנושא דלקים ותוספים לדלקים מיום 13.5.2014

קורוזיה במערכות אחסון והובלת מוצרי נפט

קורוזיה במערכות אחסון והובלת מוצרי נפט

יום עיון בנושא משאבות צנטרפוגליות לתחום הדלק

יום עיון בנושא משאבות צנטרפוגליות לתחום הדלק

יום עיון בנושא הוראות נציב 506 – אמצעי כיבוי בתחנות תדלוק

יום עיון בנושא הוראות נציב 506 – אמצעי כיבוי בתחנות תדלוק

יום עיון בנושא ננו חלקיקים מתחבורה

יום עיון בנושא ננו חלקיקים מתחבורה

השתלמות – דיגום נפט גולמי ומוצריו

השתלמות – דיגום נפט גולמי ומוצריו

סמינר הבטחת איכות בשרשרת הספקת דס"ל

סמינר הבטחת איכות בשרשרת הספקת דס"ל

מדידה בתחום הגז הטבעי

מדידה בתחום הגז הטבעי

דס"ל – מהייצור עד המסוף

דס"ל – מהייצור עד המסוף

השתלמות – מישוב אדים בתחנות תדלוק

השתלמות – מישוב אדים בתחנות תדלוק

מה מתחבא מתחת לקרקע המשמעות של הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות על המשק הישראלי

מה מתחבא מתחת לקרקע המשמעות של הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות על המשק הישראלי

השתלמות בנושא מגופים

השתלמות בנושא מגופים

תכנון מערכי שאיבת דלק ממי תהום היבטים תיאורטים ומעשיים

תכנון מערכי שאיבת דלק ממי תהום היבטים תיאורטים ומעשיים

מישוב אדים במתקנים

מישוב אדים במתקנים

חידושים בתחום הפוטוולטאי

חידושים בתחום הפוטוולטאי

זיהום מיקרוביאלי והשלכותיו על אחסון והולכה של מוצרי דלק נוזליים

זיהום מיקרוביאלי והשלכותיו על אחסון והולכה של מוצרי דלק נוזליים

כנס התייעלות אנרגטית 2010

כנס התייעלות אנרגטית 2010

דלקים ותוספים לדלקים – חברת לובריזול

דלקים ותוספים לדלקים – חברת לובריזול

אכיפה פלילית של דיני הגנת הסביבה – המצוי והרצוי

אכיפה פלילית של דיני הגנת הסביבה – המצוי והרצוי

הבטחת איכות בנזין וסולר במהלך הפצתם ממסופי ניפוק לתחנות תדלוק

הבטחת איכות בנזין וסולר במהלך הפצתם ממסופי ניפוק לתחנות תדלוק

הגנה קתודית של צנרת ומתקני דלק 2

הגנה קתודית של צנרת ומתקני דלק 2

רכבים מונעים באנרגיות חלופיות

רכבים מונעים באנרגיות חלופיות

עדכונים וחידושים בטיפול בקרקעות מזוהמות

עדכונים וחידושים בטיפול בקרקעות מזוהמות

בניה ירוקה וחוסכת אנרגיה

בניה ירוקה וחוסכת אנרגיה

אמצעי כיבוי אש בחוות מיכלים ובמסופי ניפוק

אמצעי כיבוי אש בחוות מיכלים ובמסופי ניפוק

התייעלות אנרגטית – האתגר הבא של מדינת ישראל

התייעלות אנרגטית – האתגר הבא של מדינת ישראל

תביעות סביבתיות אזרחיות – האומנם הדור הבא של אכיפה סביבתית

תביעות סביבתיות אזרחיות – האומנם הדור הבא של אכיפה סביבתית

פיתוח מדיניות לניהול משאבי אוויר במגזר העסקי והציבורי תחת חוק אוויר נקי: איך הדבר מתבצע בעולם

פיתוח מדיניות לניהול משאבי אוויר במגזר העסקי והציבורי תחת חוק אוויר נקי: איך הדבר מתבצע בעולם

אחסון ממושך של דלקים

אחסון ממושך של דלקים

שיקום קרקע ומי תהום

שיקום קרקע ומי תהום

טיפול בפליטות לא מוקדיות

טיפול בפליטות לא מוקדיות

ערכי איכות אוויר – היבטים סביבתיים ובריאותיים

ערכי איכות אוויר – היבטים סביבתיים ובריאותיים

אתנול כדלק חלופי לתחבורה

אתנול כדלק חלופי לתחבורה

מדידה פיסקאלית של נפט גולמי ותזקיקי דלקים

מדידה פיסקאלית של נפט גולמי ותזקיקי דלקים

שמני סיכה אוטומוטיביים ותעשייתיים – איכויות ומגמות

שמני סיכה אוטומוטיביים ותעשייתיים – איכויות ומגמות

פליטות לאוויר ממקורות נייחים – הצעת חוק אויר נקי

פליטות לאוויר ממקורות נייחים – הצעת חוק אויר נקי

שיקום מי תהום בישראל – צרכים וטכנולוגיות

שיקום מי תהום בישראל – צרכים וטכנולוגיות

שוק טכנולוגיות אנרגיה נקייה – תחזית מול מציאות

שוק טכנולוגיות אנרגיה נקייה – תחזית מול מציאות

מערכות כיבוי אש בחוות מיכלי אחסון חומרים דליקים

מערכות כיבוי אש בחוות מיכלי אחסון חומרים דליקים

ניהול ובקרה סביבתית ובטיחותית בפירמה

ניהול ובקרה סביבתית ובטיחותית בפירמה

הגנה קתודית של צנרת ומתקני דלק

הגנה קתודית של צנרת ומתקני דלק

תקינה ופיקוח בנושאי איכות, איכות הסביבה ובטיחות עי מעבדות וגופי פיקוח

תקינה ופיקוח בנושאי איכות, איכות הסביבה ובטיחות עי מעבדות וגופי פיקוח

זיהום קרקעות ומי תהום – החוק, המדע ומה שביניהם

זיהום קרקעות ומי תהום – החוק, המדע ומה שביניהם

זיהום קרקעות ומי תהום – החוק, המדע ומה שביניהם 2

זיהום קרקעות ומי תהום – החוק, המדע ומה שביניהם 2

אנרגיה מתחדשת – הפתרון לתחבורה

אנרגיה מתחדשת – הפתרון לתחבורה