השתלמות חובה בג"ט לממוני בטיחות מחזור 7

תאריך התחלה: 20 בפברואר 2017
6 מפגשים שבועיים.

שלום רב,

לאחר שישה מחזורים מלאים, ולבקשת מתעניינים נוספים בקורס החלטנו לפתוח את המחזור האחרון לשנת 2017.

מצ"ב הזמנה להשתלמות חובה לממוני בטיחות בתחום הגז הטבעי – מחזור 7 שיפתח ב- 20 בפברואר 2017.
משרד הכלכלה, אגף הבטיחות והבריאות התעסוקתית פרם לאחרונה דרישה לפיה, החל מחודש 10/15 יידרש ממונה בטיחות שמפעלו מבקש להתחבר לרשת ההולכה / חלוקה של הגז הטבעי או ל- CNG, להציג אישור השתלמות בגז טבעי.
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פועל בעניין זה בתאום עם רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים על מנת להבטיח שהנחייה זו תיושם בטרם יינתן היתר הזרמה למפעל.
ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ עורך השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות, בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה.

ההשתתפות בקורס תזכה ב- 6 ימי כשירות לממוני בטיחות.

נותרו מקומות בודדים בלבד,
בברכה,
מחלקת הדרכה
בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

טל.  073-2546520 | פקס. 03-6427033

ליצירת קשר
לתכנית הקורס וטופס הרשמה
חזרה לרשימת הקורסים