הקורס כולל 4 מפגשים שבועיים, בימי ד', היקף הקורס 24 שעות לימוד.

הקורס יתקיים במרכז ההדרכה, בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רח' חיים לבנון 26, תל-אביב