יום עיון בנושא אכיפת דיני איכות סביבה – פלילית, מנהלית ואזרחית

האכיפה הפלילית הינה מרכיב חיוני בהגנה על הסביבה, אך יישומה בחיי המעשה מעורר שאלות מורכבות של משפט ושל מדיניות.

לצד האכיפה הפלילית, התפתחה גם אכיפה אזרחית, הן בדרך של תובענות ייצוגיות שעניינן פיצוי הציבור על מפגעים סביבתיים,

והן בתביעות נזיקין על מפגעים מרובי ניזוקים, כדוגמת תביעות הקישון. דרכי אכיפה אלה, דרכי ההוכחה והעקרונות הדומים

והשונים ביניהם יידונו ביום עיון זה.

לתכנית יום העיון והרשמה

להרשמה
חזרה לרשימת הקורסים