Slide thumbnail
מעבדת המכון

הרבעון של מכון האנרגיה
הזמנה לכנס בנושא זיהום בקרקע ומי תהום
הזמנה לכנס תחזיות
עמוד הבית 2018-12-03T12:15:56+00:00

קורסים וימי עיון

קורס מפקחי צנרת לפי API 570

15.1.19

השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות

12.12.18

מחזור עשירי

לפרטים ולהרשמה

הכשרת אחראי רעלים

4.3.2019

שמנים וחומרי סיכה

11.2.2019

מעבדת המכון

המעבדה הכימית ע"ש יעקב ושושנה שרייבר משרתת את המשק האזרחי ואת המגזר הביטחוני מכוח היתר של משרד המסחר והתעשייה, המעניק לתעודות הבדיקה שהיא מנפיקה תוקף משפטי. המעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות. תחומי פעילות עיקריים: בדיקות התאמה לתקנים, אחסון ממושך של מוצרי דלק, מחקר ובדיקות איכות הסביבה.

לדף המעבדה

מאמרים ופרסומים

רבעון המכון, גיליון 365

גיליון ספטמבר 2018

רבעון של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

סקירת משק האנרגיה וחידושים בעולם

להמשך קריאה

מדד האנרגיה דצמבר 2018

מדד האנרגיה דצמבר 2018

ניתוח חודשי של מחירי האנרגיה

על ידי כלכלני המכון

להמשך קריאה

הניוזלטר של המכון

דף אנרגיה

מחירי הנפט, חדשות הענף ופעילות המכון

פעילות המכון, חדשות הענף,

ניתוח מחירי הנפט והגז

דף אנרגיה

הגז הטבעי נכנס לתמהיל הדלקים בשנת 1999, ובמהרה הפך לאחד ממקורות האנרגיה העיקריים של ישראל, גם בעקבות תגליות מהותיות של שדה מרי B, תמר, לוויתן ומאגרים נוספים בתחום המים הכלכליים של ישראל. המדינה מעודדת שימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה בשל יתרונותיו הרבים לסביבה, לצרכן ולמשק. הספר מרכז את רב התחומים העיקריים במדעי הגז
הטבעי והחומר מוגש כפסיפס של פרקים, שנכתבו על ידי קבוצת מומחים מנוסים.
מאחלים לכם קריאה מהנה

בין פרקי הספר ניתן למצוא מידע רחב על מקורות גז טבעי, היווצרות מאגרים, הפקת גז בים, תהליכי הפרדה על האסדה, הובלה ואחסון, תכונות, הולכה בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, גז טבעי דחוס ומונזל, גז טבעי כחומר גלם לתעשייה הכימית, הסבת מפעלים לגז טבעי, בטיחות במערכות המתופעלות בגז טבעי, קורוזיה, הגנה קתודית, רגולציה והיבטי איכות סביבה.

ספר גז טבעי

בעריכת משה רבייב וקרן גול

לפרק המבוא ופרטים נוספים

ספרים נוספים בהוצאת המכון

מדד האנרגיה

מאי 2018 85.5
אפריל 2018 84.44
03.2018 83.89
אל המאמר האחרון בנושא

מחירי נפט גולמי

9.12.18BRENT:61.67
9.12.18WTI:52.61
28.11.18BRENT:60.51
28.11.18WTI:51.86