24.10.23

כנס אגירת אנרגיה

מדד האנרגיה

בשל המשך ההתחזקות בשער הדולר ובצירוף העלייה במחירי התזקיקים בעולם, מחירי האנרגיה במשק עולים בשני שליש האחוז ומדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2023 מטפס ל-97.4 נקודות, הגבוה ביותר מאז חודש מרץ האחרון – וזאת למרות הגדלת ההנחה במס הבלו על בנזין לתחבורה.