Slide thumbnail
מעבדת המכון

הרבעון של מכון האנרגיה
הזמנה לכנס תחזיות
עמוד הבית 2019-07-09T14:08:59+00:00

קורסים וימי עיון

השתלמות חובה בגז טבעי לממונה בטיחות

6 מפגשים

קורוזיה, בקרה וניטור במערכות נפט, דלקים וגז

5 מפגשים

הכשרה מקצועית - שפכי תעשייה

שני מפגשים

נושאים נבחרים בשמנים וחומרי סיכה

4 מפגשים

הסמכת מפקחים למכלי לחץ לפי API510

10 מפגשים

מעבדת המכון

המעבדה הכימית ע"ש יעקב ושושנה שרייבר משרתת את המשק האזרחי ואת המגזר הביטחוני מכוח היתר של משרד המסחר והתעשייה, המעניק לתעודות הבדיקה שהיא מנפיקה תוקף משפטי. המעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות. תחומי פעילות עיקריים: בדיקות התאמה לתקנים, אחסון ממושך של מוצרי דלק, מחקר ובדיקות איכות הסביבה.

לדף המעבדה

מאמרים ופרסומים

רבעון המכון, גיליון 367

גיליון אפריל 2019

רבעון של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

סקירת משק האנרגיה וחידושים בעולם

להמשך קריאה

מדד האנרגיה יולי 2019

מדד האנרגיה יולי 2019

ניתוח חודשי של מחירי האנרגיה

על ידי כלכלני המכון

להמשך קריאה

הניוזלטר של המכון 12.6.19

דף אנרגיה

מחירי הנפט, חדשות הענף ופעילות המכון

פעילות המכון, חדשות הענף,

ניתוח מחירי הנפט והגז

דף אנרגיה

הגז הטבעי נכנס לתמהיל הדלקים בשנת 1999, ובמהרה הפך לאחד ממקורות האנרגיה העיקריים של ישראל, גם בעקבות תגליות מהותיות של שדה מרי B, תמר, לוויתן ומאגרים נוספים בתחום המים הכלכליים של ישראל. המדינה מעודדת שימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה בשל יתרונותיו הרבים לסביבה, לצרכן ולמשק. הספר מרכז את רב התחומים העיקריים במדעי הגז
הטבעי והחומר מוגש כפסיפס של פרקים, שנכתבו על ידי קבוצת מומחים מנוסים.
מאחלים לכם קריאה מהנה

בין פרקי הספר ניתן למצוא מידע רחב על מקורות גז טבעי, היווצרות מאגרים, הפקת גז בים, תהליכי הפרדה על האסדה, הובלה ואחסון, תכונות, הולכה בלחץ גבוה ובלחץ נמוך, גז טבעי דחוס ומונזל, גז טבעי כחומר גלם לתעשייה הכימית, הסבת מפעלים לגז טבעי, בטיחות במערכות המתופעלות בגז טבעי, קורוזיה, הגנה קתודית, רגולציה והיבטי איכות סביבה.

ספר גז טבעי

בעריכת משה רבייב וקרן גול

לפרק המבוא ופרטים נוספים

ספרים נוספים בהוצאת המכון

מדד האנרגיה

יוני 2019 86.4
1.5.19 87.1
מאי 2018 85.5
אל המאמר האחרון בנושא

מחירי נפט גולמי

17.7.19BRENT:64.55
17.7.19WTI:57.67
10.7.19BRENT:65.93
10.7.19WTI:59.51