קורס

5.6.2023

קורס ממונה איכות הסביבה

מדד האנרגיה

גם ביוני 2023- התחזקות שער הדולר קיזזה את הירידות במחירי האנרגיה ברחבי העולם. כמה נשלם החודש? ממה מורכב מחיר הדלק?

קורס

18.10.23

קורס רישוי עסקים