אודות

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה נוסד כמכון הישראלי לנפט ולאנרגיה (מכון הנפט) בשנת 1964, והוא פועל לקידום ולשיפור הידע הטכנולוגי והכלכלי בנושאי נפט ומוצריו, חשמל, גז טבעי, תעשיות אנרגיה ותהליכי והטיפול בסביבה בישראל.
במכון חברים תאגידי האנרגיה ותעשיות התהליך בישראל ובכלל זה: חברות הדלק, חברת חשמל, בתי הזיקוק , חברת התשתית וההולכה של מוצרי אנרגיה לסוגיה, חברות הגז, חברות הכימיה הגדולות, יצרני אנרגיה וחשמל פרטי.

החזון של המכון

בנייה של סביבה עסקית תומכת לחברות (משק) האנרגיה ולתעשיות הכבדות בישראל ויצירת תשתית טכנולוגית באמצעות ועדות מקצועיות.
מתן שרות רלוונטי, מקצועי ואיכותי לחברים, במישור הרוחבי (ענף, תחום מקצועי, אזור גיאוגרפי) ובמישור הפרטני, תוך יצירת ערך מוסף משמעותי לחברות.
קידום המחקר בנושאי גז טבעי, נפט ומוצריו, אגירת אנרגיה וניהול מחקרים והענקת שירותים טכניים במעבדת המכון.
ניהול מאגר ידע, אתר אינטרנט והוצאה לאור של ספרים כתב עת בנושאי אנרגיה, גיאופוליטיקה, מגמות טכנולוגיות ופיננסיות וכן רגולציה מסביב לעולם.
שיתוף פעולה עם מכוני נפט וארגונים מקצועיים ברחבי העולם, ומוסדות אקדמאים ומכוני מחקר בישראל.

טיפול ברגולציה

מבוצע באמצעות ועדות מקצועיות. חברי הוועדות הם הגרעין המקצועי של החברות, המפעלים והגופים החברים במכון. בדיוני הוועדות משתתפים גם נציגים של האקדמיה, משרדי הממשלה ורשויות ממלכתיות (משרד העבודה, המשרד להגנת הסביבה, צה"ל, פיקוד העורף, רשות המים, נציבות כבאות והצלה ועוד) . מסקנות והמלצות הוועדות מועברות לכל הגופים הנוגעים בעניין והופכות ל: Good Practice or Recommended Practice.

פעילות מקצועית

במכון פועלת מעבדה לביצוע בדיקות בתחומי הנפט הקרקע, והיא מהווה מאגר ידע גדול לתעשייה. יחידת המחקר מעמיקה את הידע הנחוץ למשק הדלק, חוקרת ומציעה פתרונות לבעיות הקשורות לתפעול המתקנים בתעשייה.

פעילות הדרכה וכנסים

במסגרת המכון פועל בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה, שנוסד בשנת 1973 ומרכז את פעילות ההדרכה וההכשרה המקצועית למהנדסים, גיאולוגים, כלכלנים וטכנאים מתעשיית הגז הטבעי, נפט, כימיה ואנרגיה. בבית הספר מתקיימים קורסים וימי עיון בנושאי: גז טבעי, נפט ואנרגיה, כלכלת נפט, מאפייני הנפט ושימושיו, התייעלות אנרגטית, ניהול אנרגיה ואנרגיה חלופית. לבית הספר שיתוף פעולה עם מכון הנפט האמריקאי API וגופים בינלאומיים נוספים. המכון מפיק מידי שנה ועידה שנתית למשק האנרגיה וכנסים בנושא תחזיות אנרגיה המהווים מקום מפגש לאנשי התעשייה, רשויות השלטון, שוק ההון והאקדמיה.

פעילות בינלאומית

המכון מייצג את ישראל
ואת החברות הפועלות בה
בתחום הנפט והדלקים.

המכון מייצג את ישראל ואת החברות הפועלות בתחום הגז באיגוד הגז הבינלאומי ואף מכהן כמזכיר הוועדה האסטרטגית של האיגוד.

חברי הוועדות המקצועיות במכון
משתתפים בפעילות של ארגון התקינה הבינלאומי
בנושאים הקשורים לנפט, גז,
תדלוק ואיכות הסביבה
והמכון גם מארח מפגשים של ה-ISO.