מדד האנרגיה דצמבר 2022

2022-12-01T00:09:59+02:00

מדד האנרגיה דצמבר 2022 אמנם מחיר הדלק לתחבורה דווקא עולה בכ- 39 אג' לליטר, אבל כלל מחירי האנרגיה במשק דווקא יורדים בשיעורים ניכרים וזאת בעיקר לאור הירידה במחיר הנפט בעולם, כך שבסופו של דבר מדד האנרגיה רושם ירידה של שני אחוזים לרמה של 92.6 נקודות בדומה לרמתו בחודש יוני האחרון [...]

מדד האנרגיה דצמבר 20222022-12-01T00:09:59+02:00

מדד האנרגיה פברואר 2023

2023-02-01T13:49:04+02:00

מדד האנרגיה פברואר 2023 - הפחתות הבלו מנסות להתמודד עם מחירי האנרגיה למרות ההפחתה במס הבלו על הבנזין לתחבורה ובתעריף החשמל, מחירי האנרגיה במשק דווקא מתייקרים ומדד האנרגיה עולה החודש ברבע אחוז ל-98.8 נקודות, רמת המחירים הגבוהה ביותר זה תשע שנים, מאז נובמבר 2014. אתמול (31/1/23) פרסם שר האוצר טיוטת צו להפחתה נוספת של [...]

מדד האנרגיה פברואר 20232023-02-01T13:49:04+02:00

העולם מתמודד עם מחסור בדיזל

2022-11-29T12:59:55+02:00

העולם מתמודד עם מחסור בדיזל וזה יפגע קשות בכלכלה מחירי הדיזל – דלק המשמש להנעת משאיות, מכונות והסקת בתים – נסק ביותר מחמישים אחוזים בשל המלאי המצומצם וגם הייצוא מתכווץ בלומברג / נובמבר 2022 אין דלק חיוני יותר לכלכלת העולם מאשר הדיזל. הוא מניע את הציוד [...]

העולם מתמודד עם מחסור בדיזל2022-11-29T12:59:55+02:00

מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2022

2022-11-02T14:32:35+02:00

מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2022 אחרי חודשיים של יציבות ברמת המחירים במשק, מחירי האנרגיה בישראל חוזרים לעלות שוב וזאת בעיקר בשל התייקרות מחיר הנפט בעולם, כאשר מדד האנרגיה רושם עלייה של 1.5% לרמה של 94.6 נקודות בדומה לרמתו בחודש יולי האחרון כאמור, ההתייקרות במחירי האנרגיה [...]

מדד האנרגיה לחודש נובמבר 20222022-11-02T14:32:35+02:00

מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2022

2022-06-01T00:09:59+03:00

מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 2022 - בעוד שבאירופה מחירי האנרגיה שוברים שיאים, בישראל הם שומרים על יציבות יחסית - מחירי האנרגיה ירדו מעט בגלל התנודתיות במחיר הנפט ובמחירי תזקיקי הדלקים וכן בשל הירידה בשער הדולר לעומת החודש הקודם - מדד האנרגיה יורד בכ- 0.4% והוא עומד נכון לחודש ספטמבר 2022 על 94.1 נקודות [...]

מדד האנרגיה לחודש ספטמבר 20222022-06-01T00:09:59+03:00

מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2022

2022-06-01T00:09:59+03:00

מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2022 מחירי הדלק ירדו אבל מחיר החשמל עלה. לכן מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2022 רשם ירידה מזערית של 6 מאיות האחוז והוא עומד על 94.5 נקודות. בגלל מגמות מנוגדות במחירים של מוצרי אנרגיה בישראל, מחירם הממוצע [...]

מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 20222022-06-01T00:09:59+03:00

מדד האנרגיה לחודש יולי 2022

2022-06-01T00:09:59+03:00

מדד האנרגיה לחודש יולי 2022 מחירי האנרגיה במשק הישראלי ממשיכים לטפס ויעלו בממוצע ב-1.8 אחוזים כבר מחר וזאת עוד לפני עלייה צפויה של כ-13 אחוזים בתעריפי החשמל, התייקרות שאמורה לשקף את העלייה במחירי הפחם כאמור, העלייה נובעת בעיקר מהתייקרות מחירי התזקיקים [...]

מדד האנרגיה לחודש יולי 20222022-06-01T00:09:59+03:00

מדד האנרגיה לחודש יוני 2022

2022-06-01T00:09:59+03:00

מדד האנרגיה לחודש יוני 2022 המשך העלייה במחיר הנפט בעולם בצירוף התחזקות שער הדולר לעומת השקל הקפיצו את מחירי האנרגיה בארץ ב 1.9% ומדד האנרגיה לחודש יוני 2022 מטפס לרמה של 92.9 נקודות. אף שמחיר הנפט כבר מתקרב ל-120 דולר [...]

מדד האנרגיה לחודש יוני 20222022-06-01T00:09:59+03:00

מדד האנרגיה לחודש מאי 2022

2022-05-02T15:10:19+03:00

מדד האנרגיה לחודש מאי 2022 מחירי האנרגיה בארץ יורדים כיום בעקבות שני אירועים מרכזיים. האחד הוא החלטת הממשלה על הפחתת גובה הבלו על דלקים בכמעט חצי שקל לליטר והשני הוא החלטה של רשות החשמל להפחית את תעריף החשמל הביתי ב- 2.2 אחוזים לאור הפחתת הבלו על פחם. מדד האנרגיה לחודש מאי יורד [...]

מדד האנרגיה לחודש מאי 20222022-05-02T15:10:19+03:00

כנס לאומי בנושא השפעות ודרכי התמודדות עם זיהום סביבתי בקרקע ובמקורות מים

2022-04-07T08:24:02+03:00

אבי חיים - ראש אגף קרקעות מזוהמות ושפכי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה הצגת הסוגיה של חוק הקרקעות - במדינת ישראל אין כיום חקיקה ייעודית למניעה ולשיקום של זיהומי קרקע. בינתיים החוק לא עבר, אולם המדינה מבינה את החשיבות של שיקום הקרקע לא רק באזורי [...]

כנס לאומי בנושא השפעות ודרכי התמודדות עם זיהום סביבתי בקרקע ובמקורות מים2022-04-07T08:24:02+03:00
עבור למעלה