אתגרים והזדמנויות בעולם הזיקוק והשיווק

Petroleum Review / מרץ 2017
שיטות חדשות לשימוש בגז הן בין הטכנולוגיות המתקדמות שיטביעו את חותמן ב-2017

לפעילויות של מגזר זיקוק ושיווק הנפט יש היסטוריה ארוכה של הסתגלות להתפתחויות בביקוש לדלק – שינוי מתקנים תעשייתיים, שימוש יעיל בטכנולוגיות חדשות, הרחבת השירותים המוצעים לסיטונאים ולצרכנים. זיקוק ושיווק הם באופן מסורתי הנתיב הטבעי שבו יצרני הנפט הגולמי עוברים לשילוב אנכי, המכוון ללכוד את המרווח המלא לאורך שרשרת הערך של התעשייה.

אולם זה כבר עשורים שמגזר זיקוק ושיווק הנפט משיג תשואות נמוכות יותר מאלה של החיפוש וההפקה Upstream, והשחקנים בו מאבדים עניין. למעשה, השילוב בין תחרות גוברת, תקנות מחמירות, כוח מיקוח חזק יותר של סוחרים והתחייבויות למען הסביבה, מאלץ את חברות הנפט הגדולות לפשט חלק מפעילויות הזיקוק והשיווק הקיימות ולא להשקיע במקטע זה.

 

אתגרים הולכים וגוברים

הענף סובל מחוסר התאמה בכושר ייצור אזורי. בקצרה, לאחרונה יש יותר נפט מאזורים שמרוחקים מאוד מהאזורים שבהם יש גידול בביקוש. האיכות של זרמי הנפט הגולמי החדש לא תמיד מתאימה לקונפיגורציה של בתי זיקוק מקומיים או אזוריים. כתוצאה מכך, זמן ההובלה של נפט גולמי ומוצריו הולך וגדל כבר מעל לשני עשורים ומגמה זאת צפויה להימשך.

יש תנודתיות במרווחים וחוסר גמישות בשוק. שינויים קטנים יחסית בניצול כושר הזיקוק העולמי או האזורי יכולים להביא להשפעה ניכרת על מרווחי הזיקוק הגולמיים. בתי זיקוק שהתמקדו באספקה לשווקים מקומיים לא תמיד מסוגלים להתאים את מחיריהם לרמות הבינלאומיות בגלל לחצים פוליטיים ורגולטוריים.

איכות חומר הזינה הולכת ופוחתת מול מפרטי מוצרים קפדניים יותר. בצד חומר הזינה, הנפט הגולמי הממוצע המופק בעולם הוא כבד יותר ותכולת הגופרית שלו הולכת וגדלה. בצד הביקוש, דיזל בעלייה מהירה בביקוש, בעוד שצריכת המזוט יורדת בשל לחצים סביבתיים ומגבלות מחמירות יותר על שימוש בהובלה ימית. מפרטי איכות הדלק ברוב המדינות נעשים קפדניים יותר, במיוחד בנושא תכולת הגופרית ופליטות המנוע. חלק מהתוצרים של בתי הזיקוק לא עונים למעשה על הדרישות של שווקים מפותחים, מה שמקשה יותר על המשווקים למצוא להם יעדים מסחריים.

בינתיים, כמות השקעות ההון הנדרשת גדלה. בתי זיקוק נאלצים להשקיע תמידית בהשבחת המתקנים שלהם רק כדי לשרוד בשוק. נכסי בתי הזיקוק מתבלים, יש פחות נפט גולמי וזמין, דפוסי הביקוש לתוצרי בית הזיקוק משתנים תדיר ואיתם הרגולציה על מפרטי התוצרים. לעיתים קרובות, השקעות כאלה מאפשרות לבתי הזיקוק לשפר או לשמור על המעמד התחרותי שלהם, אך הרווחים לא מאמירים לרמות המצופות.

התמונה מסתבכת יותר בשל אינפלציה בעלות ההקמה ועיכובים משמעותיים בשילוב עם חריגות בעלויות במהלך התכנון, רכישה והקמה (EPC). תכניות השקעה במגזר הזיקוק והשיווק נאלצות להתחרות בהזדמנויות עסקיות מבטיחות יותר במגזר החיפוש וההפקה.

לא מעט בתי זיקוק הם פגיעים מדי כיום או ממש לא מסוגלים להתקיים. כושר זיקוק עולמי משקלל מתקנים בקני מידה וקונפיגורציות לא אחידות. אחוז משמעותי מהם לא מגיע לרמה תחרותית או שלא ניתן להסב אותו לקונפיגורציה הנחוצה שתתאים את המוצר לתמהיל הביקוש. הערים המתפתחות הלכו והקיפו עוד ועוד יחידות זיקוק שכעת לא יכולות להתרחב. העלויות הגבוהות על כוח אדם במדינות שבהן חוקי העבודה השתפרו והוצאות אנרגיה גבוהות במקומות רבים מאיימים גם הן על יכולת הקיום הכלכלית של הרבה מבתי זיקוק ברחבי העולם.

יתירה מכך, מתברר שקשה לשכפל מודלים מוצלחים. לתשלובות זיקוק גדולות במיוחד, כאלה הכוללות יחידות פטרוכימיות משולבות, תמיד יהיו הנכסים התחרותיים ביותר בתעשייה, בתנאי שאכן תהיה להם גישה למקורות אנרגיה זולים והם ימוקמו במקום אטרקטיבי לאספקה לשווקים גדולים וצומחים.

נישת בתי זיקוק עם מיקום אטרקטיבי, או אלה המוגנים במכסים מועדפים או נהנים מתמריצים פיסקאליים, צפויה להצליח. אולם, רבים מהמודלים של בתי זיקוק אלה הם ירושות מהעבר ונהיה קשה יותר להצדיק השקעה בבתי זיקוק חדשים המסתמכים על מודלים אלה.

גם ברווחים מהפצת ושיווק הדלק יש כרסום זוחל. פילוח חלוקת הדלק מציג במידה רבה תשואה נמוכה על ההשקעה, וקמעונאי הדלק מתמקדים עכשיו בהגדלת החלק של מוצרים שאינם דלק לעסקים שלהם. נתח השוק של קמעונאים עצמאיים גדל ב-15 שנה ומבטא הידרדרות נוספת במרווחים ההיסטוריים של פלח זה. בנוסף, גפ"מ וגז טבעי דחוס מגדילים גם הם את פלח השוק שלהם בערוץ הקמעונאי, והיכולת של המזקקים לזכות ברווחי ההפצה הסיטונאית מוגבלת יותר.

הסקטור מתנסה בכלכלה קמעונאית מאתגרת. שינויים בדפוסי הביקוש, גידול בכלי רכב אוטונומיים (רובוטיים), המחיר שגובה הדרישה לשקיפות ותחרות אגרסיבית יותר מצד מקורות אנרגיה תחבורתית חליפיים, אלה נתונים קיימים. המספר האופטימאלי של נקודות מכירה שמספקות שירות לשוק מסוים כבר לא מתייחס להרחבה אזורית של השוק או למספר כלי הרכב בכביש. הקשר החזק בין רווח מקמעונאות הדלק למספר נקודות המכירה נשמר, ובכל שוק מפוקח או אוליגופוליסטי (שוק המאופיין במספר קטן של יצרנים המתחרים ביניהם) רמת הרווח מגדירה את מספר הנקודות הקמעונאיות עבור שוק זה.

מה לעשות להבא?

מגזר הזיקוק והשיווק ייאלץ לשכלל אסטרטגיות תפעוליות ומסחריות וגם להכניס חדשנות ולשנות מודלים עסקיים על מנת לשרוד. חברות הזיקוק והשיווק מסביב לעולם כבר משקיעות מאמצים רבים בשימור ושיפור התחרותיות ולהבטיח תשואה טובה. אלה היוזמות שיצטרכו להמשיך ואף לצמוח:

ייעול ואופטימיזציה של אספקת חומרי הזינה. אבטחה של אספקת נפט גולמי רווחית ולטווח ארוך, שתשלב בתוכה סינרגיות בתחום הלוגיסטי היא גורם חיוני להצלחה. צמצום תקופות החשיפה למחיר הוא אספקט קריטי של אסטרטגיית אספקה יעילה.

כדאי שהענף יתמקד בגידור על מנת להגן על ערך ההון החוזר. חברות זיקוק רבות פגיעות מאוד לתנודות חזקות במחירי הדלק בעודן מחזיקות מלאים משמעותיים של נפט גולמי וחומר זינה של מוצרי ביניים. לריכוך ההשפעה השלילית של ירידת מחירי הדלק, כיסוי החשיפה למחיר הנפט הגולמי הוא זמין יותר ויותר ומנוצל על ידי השחקנים בשוק להגבלת החשיפה.

גם שיפור מתמשך בנצילות של מתקנים תעשייתיים הוא בעדיפות עליונה. זיקוק הוא עסק שבו יש לעיתים קרובות הזדמנויות לייצר חבית נוספת או להפיק תמהיל מוצרים בעל ערך גבוה יותר. כדאי לחתור לשיפור המרווחים ברמה התעשייתית וזאת בהתמקדות בהיבטים עיקריים כמו איכות  מוצר גבוהה יותר מהמפרט, יעילות אנרגטית של יחידות וציוד, מיטוב עבודות תחזוקה נרחבות המתוכננות מראש וכוללות את תיקונו ושיקומו של מתקן עיבוד הנפט תוך השבתתו המלאה plant turnaround)), יישום ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות לבקרה ומעקב.

קמעונאים מוכרחים לעבוד קשה יותר מאי פעם כדי למשוך לקוחות. רמות מגוונות של שירות פירושן שירותים שיתאימו לכל פרט או קבוצה כתוצאה מבסיס לקוחות מגוון. אין מודל המתאים לכל השווקים, אזורים או סוגים של תחנות, אך ברוב השווקים יש מקום להגדלת החלק של חנויות הנוחות בכלל עסקי שירותי המזון הקמעונאים. אולם התנהגות הלקוחות בנוגע לשירותי מזון משתנה מאוד משוק אחד למשנהו.

 

מהפכה במודל העסקי

שחקני מגזר הזיקוק והשיווק עדיין מרגישים שהמעמד שלהם ניצב על כרעי תרנגולת וזאת חרף המאמצים הרבים לשיפור מעמדם התחרותי, להגברת הנצילות והרחבת היוזמות להגדלת הערך. לאור הסיבות האלה הם מוכרחים לשקול מחדש את המודלים העסקיים, לתכנן מחדש את תיק הנכסים ולהיאבק לשימור הנתח הקיים שלהם בשוק התחבורה.

חלק מהנושאים הפוטנציאליים הנבחנים כוללים פיתוח אסטרטגיות חדשות של תיקי השקעות. חברות הזיקוק והשיווק צריכות לבחון מחדש את תיקיהן הבינלאומיים, לעצב מחדש את בסיס הנכסים כדי שיתאים לתרחישי ומגמות השוק החדשים. חלק מההחלטות בנוגע לתיקי ההשקעות צריכות לשקול סגירה של בתי זיקוק בשווקים הבוגרים, וכן גם כושר זיקוק חדש ושדרוג מתקנים תעשייתיים בשווקים מתעוררים. תזמון ומיקום השיפורים באיכות המוצר יהיו המפתח להגנה על הרווחים.

שחקני מגזר הזיקוק והשיווק צריכים להגן על מעמדם באמצעות שרשרת ערך הנפט כולה כולל מימוש אופציונאלי של פעילויות מסחריות. הסחר הבינלאומי ימשיך לגדול במהירות, אך הזדמנויות האופייניות לארביטראז' מוגבלות כעת בגלל שקיפות גדולה יותר של השוק. השחקנים הבינלאומיים במגזר הזיקוק והשיווק יכולים להרחיב את פעילויות הסחר שלהם באמצעות בעלות או חכירה של כושר עיבוד, תשתית, אחסון, הובלה, חלוקה ומרכזים קמעונאיים. מרכזים אלו יאפשרו לסוחרים לממש אופציות כגון עיבוד, או החזקת מלאים למכירות עתידיות, התלויות בהזדמנויות לארביטראז' בשוק לאורך שרשרת הערך כולה.

הסקטור חייב להתחדש כדי להגן על פלח שוק התחבורה. סוחרי הנפט נמצאים בעמדה שמקנה להם זכויות יתר, מה שמאפשר להם להיות ספקי האנרגיה העיקריים של שוק התחבורה. השחקנים הגדולים בשיווק לא ששים לנקוט עמדה ברורה כלפי מקורות אנרגיה אחרים, כמו דלקים ביולוגיים, הנתפסים כמוצרים מתחרים. כדאי להפנים כבר עכשיו שבמוקדם או במאוחר, מוצרים מזוקקים יפסידו נתח שוק משמעותי מאספקת האנרגיה לתחבורה וישמשו בעיקר לפיתוח פתרונות בסקטור הזה. חברות הזיקוק והשיווק יצטרכו גם להשתתף באספקת מקורות אנרגיה חלופיים לתחבורה.

הדבר החשוב ביותר הוא שסקטור הזיקוק והשיווק צריך לתכנן מעבר מ"דלק" למודל של "תחנת אנרגיה" על מנת לנצל את החדירה של מקורות אנרגיה תחרותיים למגזר התחבורה ולעזוב את נקודות האספקה והשיווק המסורתיים. המעבר הזה דורש זמן. במספר שווקים יש כבר ביקוש גובר למכוניות חשמליות, ונקודות לטעינת חשמל הן שירות אטרקטיבי שחברות יוכלו לספק, לא בהכרח בתחומי תחנת הדלק. הזדמנות עסקית אחרת היא מסחור של גז המימן להפעלת כלי רכב המונעים באמצעות תאי דלק.

הגנה על אינטרסים עתידיים

מגזר זיקוק ושיווק הנפט צריך להתאים את עצמו לתחרות הגוברת ולתקנות הרגולציה המאתגרות. הקשיים של התעשייה ילכו ויגברו ומקורות אנרגיה תחבורתיים חדשים ישפיעו על כל שרשרת הערך של הדלק. שחקני הזיקוק והשיווק צריכים לחשוב מחדש על המודלים העסקיים שלהם ולהכניס חידושים כדי להגן על החלק שלהם בשוק התחבורה.