גז גדול

מניתוח הנתונים של 2017 עולה שהשינוי בתפוקת הנפט קטן והיצע הגז ממשיך לגדול. הנתח של החברות הגדולות אמנם קטן אבל כולן רשמו שיא ברווחים מגז

המאפיין העיקרי של השנה שעברה היה ההצלחה של אופ"ק ובעלות בריתו, בראשות רוסיה, להבטיח ציות להסכם הקיצוץ בתפוקה, מה שחיזק את מחירי הנפט. ברבעון הראשון של 2018 כמות מלאי הנפט הייתה קרובה ליעד המלאי הממוצע לחמש שנים של אופ"ק והמחירים עלו מעל שבעים דולר לחבית נפט מסוג ברנט.

המלאים ירדו, המחירים עלו ואיתם מצב הרוח של חברות הנפט, אבל בינתיים עדיין נרשם איפוק בכל הקשור בחיפושי נפט ואישורים להקמת מיזמים חדשים. ניתן לצפות שההשקעה של חברות הנפט תשתפר ותספק מחירים שיתייצבו סביב הרמות הנוכחיות, או גבוהות מהן.

 

דברו במספרים

במונחי תפוקה, 2017 רשמה גידול בייצור הכולל של חמש חברות הנפט הגדולות, בעיקר בזכות תוספת של 213,000 ח/י של בי.פי., עלייה של 75,000 ח/י של 'טוטאל', ועלייה קטנה של 4,000 ח/י אצל 'שברון'. זאת חרף הירידה בתפוקה של שתי החברות האחרות: 'אקסון-מוביל' (82,000- ח/י) ו'של' (13,000- ח/י). מבחינתה של 'של', 2017 היא השנה השנייה שבה נכלל הייצור מבי.גי. שעליה השתלטה. ראוי לציין שהתפוקה הן מ'פטרו-צ'יינה' (86,000-) והן 'מפטרובאס' (29,000-) ירדה. התפוקה של 'פטרובאס' צפויה לתפוח בעקבות הכניסה לייצור של יחידות ייצור חדשות, אך הייצור של 'פטרו-צ'יינה' יורד כבר שנתיים בגלל השבתת כושר ייצור שלא השתלם.

בין היצרניות מסדר גודל בינוני, 'קונוקו-פיליפס' רשמה את ירידת התפוקה הגדולה ביותר (94,000- ח/י). ירידות בולטות נרשמו גם ב'בי.אייץ'.פי ביליטון' (51,000- ח/י), 'אפאצ'י' (40,000- ח/י), 'דבון' (33,000- ח/י) ו'אני' (26,000- ח/י).

בארה"ב, ייצור נפט מפצלים ירד בשלושת הרבעים הראשונים של 2017, אבל התעורר מלא עזוז ברבעון הרביעי. זה מסביר מדוע חלק מיצרני הפצלים רשמו רווחים נאים בזמן שאחרים חוו ירידות.

אם נעיף מבט על שבע השנים האחרונות (2017 בהשוואה ל-2011) תפוקת הנפט העולמית גדלה ב-8,890,000 ח/י לפי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה. לאורך אותה תקופה הייצור מ-23 חברות רשומות עלה רק ב-785,000 ח/י, או 8.8 אחוז מהעלייה בעולם. במקרה שתתוסף ל-23 חברות אלה גם התפוקה של היצרניות ברוסיה, תרומתן תגדל ל-2,982,000 ח/י, או 33.5 אחוז מסך הגידול בתפוקה העולמית.

 

לסחוט את הדוושה

מתוך עשר החברות הגדולות, רק 'קונוקו פיליפס' ו'פטרובאס' רשמו ירידה בייצור הגז ב-2017- 587 מיליון ו-93 מיליון ר"מ ליום בהתאמה. בניגוד חד, 'שברון' רשמה את הגידול הגבוה ביותר בתפוקה (780+ מיליון ר"מ ליום), כשאחריה 'בי.פי' (669+), 'סטאטאויל' (660+), 'אני' (454+), 'טוטאל' (216+), 'אקסון מוביל'(84+) ו'של' (55+).

מעניין לציין שלפי הסקר הסטטיסטי האחרון של 'בי.פי.' מלפני שנה, בעוד שכמות הגז בצינורות עלתה בארבעה אחוז בין 2015 ל-2016, כמויות הגט"ן עלו ב-6.48 אחוז. הצמיחה הדיפרנציאלית של הגט"ן מאפיינת את השנים האחרונות ולא סביר ש-2017 תהיה חריגה. מאחר שבייצור הגט"ן שולטות החברות הרשומות בבורסה הגדולות ביותר, הצמיחה הדיפרנציאלית של הגט"ן היא אחת הסיבות העיקריות שייצור הגז של החברות הגדולות עלה ב-2017, בעוד שבקרב הקטנות, הייצור דווקא ירד.

'אנאדרקו' רשמה את הירידה הגדולה ביותר בתפוקת הגז ב-2017, ירידה שהסתכמה ב-784 מיליון ר"מ ליום בהשוואה ל-2016. 'אנקנה' ו'נובל אנרג'י' רשמו יחדיו ירידות של 279 מיליון ר"מ ליום ב-2017. התפוקה ב'דבון אנרג'י' ירדה ב-210 מיליון ר"מ ליום ו'בי.אייץ'.פי ביליטון' ב-205 מיליון ר"מ ליום לעומת 2016. 'אפאצ'י' ו'אוקסידנטל' רשמו ירידות של 145 מיליון ר"מ ליום. הגורם העיקרי לירידות אלה היו מחירי גז ונפט נמוכים בארה"ב, שהובילו לצמצום התפוקה מפצלי הנפט והגז בשלושת הרבעים הראשונים של 2017. העלייה המשמעותית היחידה בתפוקת הגז (66+ מיליון ר"מ ליום) בקרב החברות הקטנות יותר נרשמה ב'מרתון'.

התפתחות חשובה נוספת בשוק האמריקאי הייתה ההתגברות העקבית של משלוחי היצוא של הגט"ן מהמתקנים ההולכים ומתרבים במפרץ ארה"ב. נראה שמתפתח פיצול מעניין – כושר הייצור החדש וגם זה הקיים של אוסטרליה הם כיום הספק עיקרי לשוקי המזרח הרחוק, והגט"ן האמריקאי מספק בעיקר את שווקי האגן האטלנטי. זה מותיר את קטאר כספקית הגט"ן הגדולה בעולם מתחרה בשתי החזיתות- בשווקים של האגן האטלנטי והאוקייאנוס השקט בגלל מעמדה הגיאופוליטי. ארה"ב מקווה לספק גז לשוקי המזרח הרחוק דרך תעלת פנמה המורחבת. עד כה אספקה זו התבררה כלא כלכלית וזאת בגלל המחירים המאוד נמוכים. אבל עכשיו, עם עליית המחירים בשווקי המזרח הרחוק הדבר נראה ריאלי מתמיד.

אם נעיף מבט בנתוני תפוקת הנפט וגז של עשר החברות הגדולות נראה שהייצור התאושש ביחס לרמות הנמוכות של 2014 ולמעשה הוא די יציב בשלוש השנים האחרונות. ראוי לציון של'רוזנפט'- שאינה נכללת ברשימת עשר הגדולות- יש תפוקת נפט כמעט כפולה מזו של 'אקסון-מוביל'. 'רוזנפט' מטופלת בנפרד בגלל שיש לה מלאי מוגבל של מניות צפות (נזילות שאינן מוחזקות בידי בעלי עניין לתקופות ממושכות) אך מתנהגת כמו חברת נפט לאומית.

לעומת זאת, תפוקת הגז של עשר החברות הגדולות עלתה בחדות מ-2002 ל-2010, ולאחר מכן שינויים מינוריים מ-2010 ל-2015. מאז 2015 התחדשו העליות המסיביות בתפוקה.

התחזקות מחירי הנפט והגז והירידה במלאי הנפט אמורה לתמרץ את החברות שהוזכרו כדי שירחיבו את תפוקת הנפט והגז ב-2018. גידול ניכר בתפוקת הנפט יצריך במידת מה יותר השקעה בפרויקטים בהשוואה למה שקרה בפועל מאז התמוטטות מחירי הנפט. גידול נוסף באספקות הגז יהיה קל יותר, במיוחד כאשר יש כושר ייצור קיים של גט"ן שאינו מנוצל במלואו וכושר ייצור חדש נוסף שייכנס לתפעול- בייחוד באוסטרליה וארה"ב.

מאמרים נוספים

ים אחד של מכליות נפט ושני תעריפים שונים

ים אחד של מכליות נפט ושני תעריפים שונים ויקי דו וסמיר צ'. מוהינדרו: הפלישה הרוסית לאוקראינה מפלגת את צי המכליות העולמי ומסבכת את העניינים ביבשה ובים Commodity Insights S&P Global / מאי 2023 מלחמת רוסיה-אוקראינה…