דוח האיגוד העולמי לגז טבעי

IGU – International Gas Union / ספטמבר 2019
השנה האחרונה הייתה יוצאת דופן במגזר הגז הטבעי. המחירים במסופי מסחר מרכזיים הגיעו לשפל של שנים. הן הצריכה והן התפוקה של הגז הטבעי צמחו בשיעורים הגבוהים ביותר עד כה. תשתית המסחר הבינלאומית – בצורת גט"ן וקיבולת הצנרת – מתרחבת בקצב המהיר ביותר זה עשור

כמו במהדורה השנייה של 'דוח הגז העולמי' שפורסם בשנה שעברה, הדוח השנה מבצע אומדן וסקירה של שלושת המרכיבים המעצבים את ענף הגז העולמי כיום ובעתיד:

הראשון הוא תחרותיות העלות של הגז הטבעי אשר ממשיכה להשתפר. בעוד שמחירי ספוט נמוכים במסופים מרכזיים נובעים מעודף באספקת הגט"ן אשר בחודשים האחרונים משך תשומת לב משמעותית, ההתפתחות הזאת מסתירה שינויים מבניים עמוקים יותר.

בענף חיפושים וההפקה, טכנולוגיה חדשה וחדשנות ממשיכים להוריד את מחירי נקודת האיזון: כמעט 70 אחוז מרזרבות הגז המוכחות בעולם נמצאות בשדות שהממוצע של מחירי האיזון בהם עומד על פחות מ-3 דולר לMMBtu. בענף זיקוק והולכה, מחיר ההובלה הימית של גט"ן ירד בממוצע ב-20 אחוז בשני העשורים האחרונים. בענף השיווק, העלייה במחירי הפחם סייעה לסגור את הפער בין עלויות הגז הטבעי והפחם.

גם ביטחון האספקה של גז טבעי משתפר, בעיקר הודות לגידול המהיר בזמינות של גט"ן. בעשור האחרון 21 מדינות החלו בייבוא גט"ן לראשונה, מבחינתן. לאורך כל התקופה, האספקה נעשתה מגוונת יותר מתמיד, בהינתן התוספות שמגיעות מאוסטרליה וכיום גם מארה"ב כמייצאות גדולות. מדינות אלה יהיו בקרוב ספקיות הגט"ן השנייה והשלישית בגודלן בעולם.

בינתיים שוק הגט"ן הפך נזיל הרבה יותר, כשהנתח של חוזי ספוט וטווח קצר הגיע לשיא חדש, שעומד כרגע על יותר מ-30 אחוז מהשוק העולמי.

 

קיימות היא מנוע מרכזי של צמיחת הצריכה של גז טבעי, גם כיום וגם ככל הנראה בעתיד. בשלוש השנים האחרונות, שוק הגז הטבעי צמח במהירות הגדולה ביותר בעיקר תודות למדיניות אוויר נקי, מה שהביא למעבר מפחם לגז.

התפקיד של הגז הטבעי כאמצעי להתמודדות עם שינוי האקלים הולך וגדל בהתחשב בהתרחבות מדיניות של תמחור פחמן, כמו גם צעדים לתמיכה בפיתוח טכנולוגיות גז דלות פחמן (כולל ביומתאן, מימן ולכידת ואחסון פחמן). כמו כן, בשנה האחרונה הגז הטבעי הוכר כבעל תפקיד ארוך טווח בכל תרחיש של שינוי אקלים, כולל הפאנל הבין ממשלתי בנושא שינוי אקלים (ה-IPCC) שהכיר בתפקידו של הגז הטבעי להגשמת התרחיש של 1.5 מעלות צלסיוס.

חרף המגמות החיוביות, לגז הטבעי נותרו כמה אתגרים. המשמעותי ביותר הוא שאת רוב הצמיחה במגזר מובילים מעט מאוד שווקים ובעיקר ארה"ב ורוסיה כמפיקות (הגידול בתפוקה שלהן עמד על 68 אחוז בשנה שעברה) וסין וארה"ב כצרכניות (גידול של שישים אחוז בשנה שעברה). כדי לגוון את הצמיחה של הגז הטבעי ולהגשים את התחזיות הנדרשות התפתחויות נוספות ובהן:

חדשנות במחירים cost innovation: למרות השפע ברזרבות של גז בעלות נמוכה בעולם, יש חסמים רבים לאספקת גז במחירים תחרותיים בשווקי מפתח. בענף חיפושים והפקה, חסמים רגולטורים ממשיכים לעיתים קרובות למנוע פיתוח של רזרבות בעלות נמוכה. בענף הזיקוק וההולכה, העלות של אספקת גז לשווקים נותרה גבוהה; בגט"ן למשל, 60 אחוז מהמחיר הנתון נקבע על ידי עלויות ההולכה, עיבוי ורה-גזיפיקציה. יתרה מזאת, שווקים שנתונים לרגולציה עדיין מגבילים גישה תחרותית לגז, במיוחד במדינות שאינן שייכות ל-OECD.

שוק הגט"ן נעשה נזיל הרבה יותר, כשהנתח של חוזי ספוט וטווח קצר הגיע לשיא חדש, שעומד כרגע על יותר מ-30 אחוז מהשוק העולמי

השקעה בתשתית – אמנם התשתיות של הגז הטבעי מתרחבות במהירות, אבל הקצב עדיין לא מהיר מספיק. ההשקעה העולמית בתשתית לגז טבעי הגיעה ל-360 מיליארד דולר ב-2018, אלא שההשקעה השנתית צריכה להגיע ל-440-500 מיליארד דולר לשנה, כדי לאפשר צמיחה בהתאמה לרוב תחזיות השוק. אחד הפערים החשובים בהשקעות הוא בתשתית ההולכה והחלוקה, במיוחד בשווקים שאינם במדינות ה-OECD. אסיה במיוחד מייצגת את הפוטנציאל הגבוה ביותר לצמיחת הגז טבעי, אך הגידול הזה כרגע מוגבל בשל היעדר גישה לגז.

 

מדיניות מאפשרת – במקומות שבהם אומצה מדיניות ברורה באשר לאקלים או לאיכות האוויר, המעבר מדלק לגז טבעי מילא תפקיד בהקטנת פליטת מזהמים. עם זאת, החוקים באשר לאקלים ואוויר נקי עדיין בלתי מספקים ברוב השווקים. כתוצאה מכך, צריכת פחם עדיין גורמת 44 אחוז מהפליטות של מגזר האנרגיה ברחבי העולם. כדי למקסם את התרומה של גז טבעי להפחתת פליטות גזי חממה לטווח הקצר, נדרש מחיר שוק סביר לפחמן דו חמצני, חלקיקים ומזהמים אחרים. בטווח הארוך, חשוב ביותר שתהיה מדיניות עקבית שתאפשר פיתוח טכנולוגיות שיפחיתו את כמות הפליטות של הגז הטבעי, כולל ביומתאן, מימן וטכנולוגית אחסון ולכידה של פחמן.

התפקיד של הגז הטבעי אמנם מבוסס היטב באירופה, אולם נראה שהוא מתקרב לצומת קריטי. ההפסקה ההדרגתית של שימוש בפחם וכן הצעדים הנרחבים להפחתת הפליטות של גזי החממה משקפים את הפוטנציאל לצמיחה של שווקים לגז הטבעי באזורים מסוימים, ובה בעת מאתגרים את תפקיד הגז באזורים אחרים. כתוצאה מכך הגז הטבעי נמצא בעמדה שבה הוא ימלא תפקידים מגוונים יותר בתוך מגוון האנרגיה האירופית, כולל ניהול הסירוגיות והעונתיות של היצע וביקוש של אנרגיה, הפחתת סך הפליטות בסקטור התחבורה, ויאפשר תחילת שימוש בטכנולוגיות של גז עם פחמן נמוך.

הגז הטבעי מוכיח פוטנציאל לצמיחה גלובלית ממושכת ומהירה. עם זאת, הדבר לא מובן מאליו. נדרשים מאמצים מתואמים וממושכים של ממשלות ושחקנים בתעשייה כדי להמשיך ולשפר את העלות התחרותית של גז, לפתח את התשתית הנחוצה ולאכוף מדיניות שמאפשרת את צמיחתו.

אמנם התשתיות של הגז הטבעי מתרחבות במהירות, אבל הקצב לא מהיר מספיק. הרצוי: ההשקעה העולמית בתשתית הגיעה ל-360 מיליארד דולר ב-2018. הרצוי: 440-500 מיליארד דולר לשנה