חממה של פאנלים סולאריים

חופת הזכוכית מגנה מפני האבק שמפריע ליצור אנרגיה, אשר אותה מייצרים על מנת לשאוב נפט בבארות ותיקות