נפט ומוצריו

עורך: משה רבייב

נפט ומוצריו

ספר זה עוסק בנפט ומוצריו בהיבטים שונים.

הספר ערוך ביחידות נושא נפרדות, אשר כל אחת מהן כוללת מבוא קצר. גישה זו מאפשרת לקורא לפנות אל הנושאים המעניינים או מעסיקים אותו, מבלי שיצטרך לקרוא נושאים אחרים שאינם דרושים לו.

בספר נעשה מאמץ להשתמש ככל שניתן בשפה העברית ובמונחים ומושגים טכניים מקובלים, תוך ציון המקור בשפה האנגלית ככל שנדרש. הערות השוליים המרובות מפרטות ומסבירות קיצורים, שמות ומושגים המוזכרים בגוף הספר. לשיפור יכולת השליטה בטקסט ולאיתור נושאים שונים הוכן אינדקס מקיף וגם רוכזו מתוך הספר שמות וקיצורים מקובלים וצוינו מראי המקום שלהם.

בסיום הפרקים ניתנה רשימות של מקורות ביבליוגרפיים, אשר יאפשרו למתעניין להמשיך ולחקור את הנושא המעניין אותו ולהעמיק את הידע שמרוכז בגוף הפרק הנדון.

חשוב לציין, שלא היה בכוונת המחברים להקיף את כל עולם הנושאים החשובים בכל אחד מתחומי הדיון, וגם לא הוצגו נושאים אחרים כמו גז טבעי, דלקים אלטרנטיביים, פטרוכימיה ועוד. מטרת הספר הייתה לרכז את העולם הנרחב של הנפט ומוצרי הנפט בלבד.

ברצוני להודות בשמי ובשם צוות המחברים לצוות המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, ובראשם למנכ"ל המכון מר יוסי אריה, על הנחישות וההתמדה במלאכת הפצת הידע בתחום האנרגיה והסביבה באמצעות מגוון פלטפורמות שנתמכות על ידי התשתית של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ובית הספר למדעי הנפט, ועל הסיוע הנרחב שקיבלנו בביצוע פרויקט זה.

בהכנת ספר זה עסקו רבים מתחומי ידע שונים. פירוט על פועלם של האנשים שעמלו על תכניו של החיבור המונח לפניכם תוכלו למצוא בהמשך.

מחיר חבר – 190 ₪ + 20 ₪ משלוח.

מחיר מלא – 280 ₪ כולל משלוח.