העובדים הזרים עוזבים את המפרץ ומאתגרים את הצמיחה הכלכלית

המדינות החברות במועצת שיתוף הפעולה של המפרץ הפרסי חוות שינויים משמעותיים בשוקי העבודה שלהן, מאחר שעובדים זרים רבים עוזבים אותן, דבר שעשוי להכביד על הצמיחה של האזור ולשים מכשול בפני המטרות לגיוון כלכלי בטווח הארוך.

זהאביה גופטה, אנליסט בכיר ב-S&P Global מספר ש"גלי היציאה מהאזור צמצמו את האוכלוסייה בארבעה אחוזים. נכון שחלק מהעובדים הזרים יחזרו למעגל העבודה עם התאוששות הכלכלה, אבל שיעור הזרים באזור ימשיך לרדת. אם השינויים האלה לא ייענו ברפורמות כלכליות וחברתיות שמטפחות את ההון האנושי, יהיו השלכות על הכלכלה האזורית בטווח הארוך והאזור, שמנסה להתרחק מהתלות הכלכלית שלו במגזר הפחמימנים, יתמודד עם אתגרים מהותיים מאוד".

צריך לציין, כרגע לא צפויה השפעה מיידית על הדירוג הכלכלי של המדינות עצמן, בהתחשב בעובדה שהעובדים הזרים מילאו תפקידים בשוק העבודה שהכנסתם נמוכה והשפעתם על הכלכלה מוגבלת.

התלות הגבוהה מאוד של האזור בכוח עבודה מבחוץ עומדת על כתשעים אחוזים – מה שמעכב את הפיתוח של ההון האנושי של אזרחי המדינות עצמן. רב כוח העבודה המקומי מועסק במגזר הציבורי וזה מכביד על העמדה הפיסקלית של הממשלות, במיוחד בימים שבהם מחיר הנפט נמוך. הממשלות באזור מיישמות יותר ויותר מדיניות שמטרתה להכניס למגזר הפרטי כוח עבודה מקומי, בעיקר באמצעות צעדים שמגבילים העסקת עובדים זרים. ב S&P Global סבורים שצעדים כאלה דווקא יעכבו את הצמיחה והגיוון בכלכלה אם יפגעו בפרודוקטיביות, היעילות או התחרותיות.

וגופטה מפרט גם את הסיבות: "המסלול של המדינות האלה לטווח ארוך תלוי באיתנות של המאזנים שיציגו הממשלות וגם בנכונות שלהן והיכולת להטמיע רפורמות שישפרו את החינוך והמיומנויות של האזרחים שלהן, את ההשתתפות של נשים בכוח העבודה ואת הגמישות של שוק העבודה ואת התחרות, כי אלו עקרונות מפתח בצמיחה כלכלית משמעותית של האזור".

 

רב כוח העבודה המקומי מועסק במגזר הציבורי וזה מכביד על העמדה הפיסקלית של הממשלות, במיוחד בימים שבהם מחיר הנפט נמוך

היו תוצאות מפתיעות?

כן. הנקודה השנייה והפוקוס העיקרי השני של הסקר סבבו סביב גמישות בעבודה, סביב השאלה אם החברות הללו ציפו שהמצב ישנה את אופן העבודה וכן אם מדובר בתחום שלטווח הארוך יעלה בסדר העדיפויות של הארגון. בטווח רחב יותר של התוצאות, רק חמישים אחוזים אומרים שיטמיעו עקרונות של גמישות בהיקף גדול יותר ממה שהיה לפני המגפה וזה קורה מעכשיו והלאה. מדובר בחמישים אחוז כאן באזור שלנו, לעומת שבעים אחוז ברחבי העולם. בחברות נפט וגז ברחבי העולם המגפה היוותה זרז לשינוי משום שהמגזר עדיין עבד בצורת עבודה מסורתית מאוד, הן בשווקים מתפתחים והן בשווקים המפותחים. זה היה אחד התחומים שבהם החברות הללו היו בפיגור יחסית למגזר הטכנולוגיה ואחרים.

מאמרים נוספים

איראן צפויה להרוויח מפרויקט גז במימון חברת 'של'

'מפנא גרופ' האיראנית היא הנהנית הגדולה ביותר מתחנת כוח שצפויה לספק אנרגיה לפרויקט גז במימון חברת 'של' בעיראק, וממחישה את התגברות האינטרסים העסקיים של איראן אצל שכנתה ואת הקונפליקט שניצב בפני 'של' עם שינוי סדרי…