טור דעה: להחליף את העלות בתועלת – בטיחות בחברות נפט וגז

אליוט ס. / hydrocarbonprocessing.com
המהפכה הדיגיטלית יכולה לסייע בהפיכת הבטיחות מעלות הכרחית לעסק לגורם המייצר ערך עבורו ובכך מגדיל את רווחיותו

בסביבה הרגולטורית והעסקית של ימינו, הצורך לשלוט בתהליכי זיקוק ותהליכים מסוכנים אחרים נהפך לתובעני יותר ויותר. לא רק שיש תנודות תכופות במשתנים עסקיים ובעלויות (לדוגמה, עלות האנרגיה), אלא שגם רגולציות נוקשות יותר בתחומים של בריאות ובטיחות פירושן שהחברות מתמודדות עם קנסות יוצאי דופן ומסתכנות בנזק תדמיתי במקרה שמתרחשת תקלה. בשל כך, בכירים שמים את הבטיחות במקום גבוה יותר במשוואת הרווח של העסק שלהם. תעשיינים בענף היִיצוּר התַהלִיכִי הרוצים להצליח בשוק שנעשה תחרותי יותר ויותר תוך שהם מצייתים לרגולציה שגם היא נעשית נוקשה יותר ויותר, צריכים להפסיק לחשוב על בטיחות כעל מרכז עלות ( (Cost Centerולהתחיל לחשוב עליה כעל מרכז רווח (Profit Center).

באמצעות מינוף של דיגיטיזציה, אנליזות והיבטים נוספים של 'האינטרנט של הדברים' IIoT)) מתאפשרות התפתחויות טכנולוגיות ובבתי הזיקוק אפשר ליצור מודל בטיחות לולאתי אשר יינטר באופן מדויק חורים בעבודת המפעל. בכירים בתעשייה ובעולם העסקים צריכים לחשוב מחדש איך מערכות הבטיחות שלהם, התוכנה והפתרונות עשויים לשפר את הבטיחות של אנשיהם, התהליכים והנכסים, בעודם משפרים את הרווח בהתמדה.

 

בטיחות –מרכז הרווח החדש

באופן מסורתי, בטיחות בתהליכי יצור ורווחיות הם שני עקרונות מנוגדים לחלוטין. מאחר שהמטרה העיקרית של יצרן בתעשייה תהליכית היא לייצר רווח, הגנה על בטיחות הפועלים, הנכסים והסביבה היא כורח ונתפסת כעלות הכרחית לעסק. עם זאת, הבנה טובה יותר ושליטה בסיכונים מאפשרת תפעול רווחי יותר, משום שהיא מסייעת לשלוט בשעות של השבתה (יעילות), תחזוקה (מהימנות) וסיכונים אחרים בעסק.

המפתח לשליטה בכל אלה, הוא אומדן מדויק של הביצועים של כל פרט ופרט בציוד, ביחידת העיבוד, בסביבת המפעל ובמפעל בזמן אמת. עם הופעתן של טכנולוגיות האינטרנט של הדברים, הגיע הזמן להיוון, לתרגום ההשקעה בבטיחות לכסף.

ראשית, מערכות שליטה ובקרה תעשייתיות מודרניות והמערכות המאובזרות בטיחותית Safety instrumented systems הן חזקות, מהירות ובטוחות יותר מאי פעם. על אף שהמערכות האלה לעולם לא יהיו מחוברות לאינטרנט, הן עדיין יכולות למנף את החיבוריות של המפעל לאיסוף וניתוח מידע מהיר יותר, מה שמיתרגם לכך שהן יכולות לסייע לאנשי המפעל לקבל החלטות תפעוליות ועסקיות מהר ובאופן מדויק יותר ובזמן אמת. יכולות כאלו לא רק שהן מסייעות לכוח העבודה לצמצם את הסיכונים התפעוליים ולשפר את ביצועי הבטיחות באמצעות מניעה של "כמעט אסון" והפסקות לא צפויות בפעילות, אלא הן יכולות גם לסייע בהבנה של סף הבטיחות של המפעל, כך שיוכלו להגדיל את הרווחיות של המפעל.

בעוד שמניעת תקלות נמצאת תמיד בעדיפות הגבוהה ביותר, בכירים צריכים לשקול איך מערכות הבטיחות והתהליכים שלהם יכולים לסייע להם במניעת השבתות לא מתוכננות, הפחתת הפסקות חשמל מתוכננות והגברת היעילות בתחומים אחרים.

לדוגמה, באמצעות בחינה דיגיטלית של יישומי אבטחה, שנועדה להפוך את ההתנסות לאוטומטית בפרויקט שדרוג של דוד חימום, החברה הפחיתה את משך הזמן שנדרש למפעל לבצע בדיקות קבלה בחמישים אחוז ואת משך בדיקות הקבלה שנערכות באתר עצמו ב-85 אחוזים. כך המפעל הרוויח עוד ארבעה ימי יצור נוספים, שבהם עיבד 1.2 מיליון ח/י, שמחירן כ-50 דולר לחבית, שפירושם תוספת הכנסה בסך 60 מיליון דולר.

כמו כן, כאשר צוות עובדים של מפעל מסוגל לאתר, לתכנן ולנהל בצורה טובה יותר סיכונים עסקיים ותפעוליים, הוא לא רק מפחית את הסבירות להפסקות ולהשבתות בלתי צפויות בייצור, אלא יש לו שליטה גדולה יותר על הרווחיות התפעולית. אלגוריתם המתבסס על האינטרנט של הדברים, כגון הערכת ביצועים דינאמית, ניתן לתכנת כך שיזהה סכנות שאורבות לציוד ולבטיחות. זיהוי זה מאפשר למפעיל הציוד לפעול טרם התרחשות התקרית. הדבר מדרבן את כוח העבודה לשלוט בסיכונים התפעוליים והעסקיים בזמן אמת.

 

דיגיטציה של הבטיחות לשיפור הרווחיות התפעולית

המערכות המאובזרות בטיחותית של ימינו מסוגלות כבר לנצל לטובתן את התועלת שב'אינטרנט של דברים', סביבות עבודה שמאפשרות פעילות ללא חיבור לעולם שבחוץ. למשל, מפעלים רבים הלוקחים על עצמם מהלך דיגיטלי משתמשים בחיישנים ואמצעי קישוריות פשוטים על מנת לחבר בין נכסים לעובדים באמצעות העברה של דאטה טוב יותר.

כאשר לאנשים הנכונים יש המידע הנכון במתכונת הנכונה, הם יכולים לשפר בצורה טובה יותר את הבטיחות של התהליכים והפעילויות שלהם בזמן אמת. כל המידע הזה מאפשר למפעילים לנתח אירועי בטיחות כך שהערכת המצב שלהם מדויקת יותר וכך התובנות שלהם יעילות יותר במניעת תקלות.

 

באמצעות דיגיטציה של דאטה והערכות שנכרו לטובת בטיחות בתוך מסד נתונים דיגיטלי בקצה הקדמי (האחראי על איסוף ועיבוד הקלט מהמשתמש), מידע בטיחותי קריטי נעשה שימושי, מהיר לאיתור וקל לשימוש. ניתן להשתמש בנתונים ומידע הנאספים ממערכות שונות וליצור ניתוח משמעותי כדי לגלות ולהשוות מצבים מהעבר ודפוסי ביצוע. עם תובנות אלה, מפעילים יכולים למנוע מצבים לא בטיחותיים לפני שהם מתרחשים. ניתן גם לשקול שימוש בטכנולוגיות ענן כנקודת התלכדות מרכזית לסייע לכוח העבודה, בלי להתחשב במיקום, לשפר את קבלת ההחלטות, ליצור שיתוף פעולה ולהגביר את הגישה לנתונים ולדוחות קריטיים.

יישום עבודה דיגיטלית, כמו גם קביעה של מדדים ואמצעים בזמן אמת, יסייעו לחברות להבין טוב יותר את סף הבטיחות שלהן, לצמצם את סיכוני התפעול ולמנוע השבתות יקרות, כמו גם לשפר הרווחיות. לפי אברדין גרופ, לחברות המשלבות מערכות לניהול בטיחות יחד עם ניתוח של מידע יש בממוצע רווחים תפעוליים הגבוהים יותר בתשעה אחוז בהשוואה לאלה שבלעדיהם.

מתקנים שיהיו בטוחים, אמינים, יעילים וברי קיימא יותר, יאפשרו לחברות להתמודד בהצלחה עם תקנות בטיחות ובריאות מחמירות יותר ועם מחזורי עסקים מהירים יותר. כך גם יוכלו לשפר את התוצאה הסופית של כל הפעילות העסקית, זוהי ההבטחה של בטיחות רווחית.