ידי הילדים הנמלטים

ילדים נמלטים ומאחוריהם שדות נפט בוערים