כנס לאומי בנושא השפעות ודרכי התמודדות עם זיהום סביבתי בקרקע ובמקורות מים

אבי חיים, ראש אגף קרקעות מזוהמות ושכפי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה

אבי חיים – ראש אגף קרקעות מזוהמות ושפכי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה

הצגת הסוגיה של חוק הקרקעות – במדינת ישראל אין כיום חקיקה ייעודית למניעה ולשיקום של זיהומי קרקע. בינתיים החוק לא עבר, אולם המדינה מבינה את החשיבות של שיקום הקרקע לא רק באזורי ביקוש. המדינה בעצמה מקדמת את נושא הקרקעות המזוהמות באמצעות חוקים ותקנות העוסקים בנושא בעקיפין ובאמצעות מדיניות של המשרד בטיפול בקרקעות מזוהמות.

בימים אלו מתבצעת עבודת מטה להכנת חוק קרקעות ישראלי אשר יעסוק בין היתר בנושאים הבאים:

הגדרת סמכויות ישירות של המשרד, איסור זיהום, הנגשת מידע סביבתי, משטר אחריות, מנגנוני מימון, שיקום זיהומי עבר, הנגשת מידע סביבתי.

שיקום מפעלי "מעגל ראשון" –

החל משנת 2018 החל המשרד להגנ"ס לדרוש ממפעלים בעלי פוטנציאל לזיהום גבוה של קרקע ומי תהום – "מפעלי מעגל ראשון", לבצע תהליכי חקירה ושיקום.
הדרישות ניתנו במסגרת תנאים ברישיון עסק והיתרי רעלים, כאשר תיעדוף של כניסה לתהליך נקבע עפ"י 2 קריטריונים עיקריים: גיל המפעל ורגישות הידרולוגית.

כיום ישנם 180 מפעלים במעגל ראשון, 98 מפעלים שנכנסו לתהליך חקירה ושיקום, 20 מפעלים שסיימו את ההליך.

תחנות דלק, חקירה, שיקום ואסדרה

במהלך 2021 ביצע אגף שק"ד בסיוע DHV  מיפוי של כלל תחנות הדלק במדינת ישראל. המיפוי כולל מידע על שנת הקמה, סוג מכלים, רגישות הידרולוגית GIS / רישיון עסק ומיפוי פיזי על שכבת GOOGLE EARTH
על בסיס המיפוי השלם יבצעו ויגזרו תכניות עבודה לפיקוח, וחקירת קרקע לשנים הבאות.

בנוסף מפעיל האגף תכנית "אופק ירוק" אסדרה לתחנות דלק צבאיות – חקירה, שיקום ואסדרה. תכניות נוספות להסדרת תשתיות הדס"ל של חיל האוויר, תכנית רב שנתית לחקירה שיקום ושדרוג תשתיות בתחנות הדלק הקיבוציות וכן תכנית לחקירה ושיקומי קרקע בתחנות דלק באחריות משטרת ישראל..

תשתיות אחסון וצנרת דלקים

בנושא זה עדכן מר חיים לגבי התאמת הרגולציה והטמעתה הדרישות החדשות שלה בשטח וכן בנושא גיבוש תנאים ייעודיים לכלל מכלי חומ"ס. גם קווי הצנרת קיבלו התייחסות בכל הקשור בהליכים מנהליים נגד קווי צנרת שאינם פעילים בעקבות אירועי דליפה, תכנית הכוללת הסדר קווי צנרת להולכת דס"ל ועוד.

מסד נתונים ארצי לקרקעות מזוהמות

המפה היא נגזרת של מסד נתונים שהמשרד להגנ"ס החל לנהל בשנתיים האחרונות במטרה להנגיש את המידע שנמצא בידו, על קרקעות מזוהמות, לציבור. לקריאת הידיעה באתר אינפוספוט.

המטרה: קידום הנגשת מידע לציבור הרחב בנושא קרקעות מזוהמת. מסד נתונים ארצי עבור כלל האתרים החשודים בזיהום קרקע וגזי קרקע .

מסד הנתונים יאפשר ניהול, מעקב ובקרה אחר כל המידע הנכלל בדוחות ובמסמכים המגובשים במסגרת חקירות סביבתיות והנגשתו לעיון לציבור הרחב.
מסד הנתונים מרכז באופן דיגיטלי מידע על אתרים חשודים או ידועים כמזוהמים, בהתאם להנחיות המשרד שפורסמו בתחילת שנת 2020.

סך כול האתרים במסד- 3,300
מספר אתרים זמינים לפרסום -2,200

אבן דרך – הפרויקט הלאומי לשיקום קרקעות המדינה

ראש אגף קרקעות מסר סקירה והערכה של חמש שנות פעילות הראשונות של הפרויקט ב-

59 מתחמים

23 מתחמים שבהם גמרו לטפל

14 מתחמים שבהם מתבצע שיקום

12 מתחמים שבהם יש חקירת קרקע ועוד

במספרי דירות, הרי שמדובר ב-6,100 דונם ששוחרר להמשך פיתוח

עשרות אלפים של יחידות דיור שמתוכננות על השטחים האלה

412,000 טונות של קרקע מזוהמת שפונתה לאתרי קצה

434,000 טונות של פסולת מסוגים שפונתה למחזור ולמטמנות

 

ד"ר הראל גל – ראש אגף איכות מים ברשות המים על זיהום מקורות מים בישראל – מדיניות, אתגרים ופתרונות

בגלל משבר הדיור החלה בשנים האחרונות תנופת בנייה ופיתוח ברחבי הארץ בכלל ובאזורי הביקוש בגוש דן בפרט.

החלטות ממשלה על העברת בסיסים צבאיים ממרכז הארץ דרומה, הפרטת התעש ופינוי חלק מהמתחמים בהם פעלה שחררו שטחים בלב אזורים עירוניים.

בחלק גדול ממתחמים אלו ישנו חשש ממשי, או מידע מוכח, בנוגע לזיהום מי התהום.

ד"ר גל פירט על אודות ההשפעות האפשריות של התפשטות הזיהום במי תהום, על שלבי החקירה וטיפול באתרים מזוהמים ואת היעדים לשיקום מי תהום.
בחינת הטכנולוגיות האפשריות לטיפול בזיהום מתבצעת על סמך פרמטרים מסוימים מאוד כגון סוג הזיהום והיקפו, הליתולוגיה של תת הקרקע באתר, עומק למי תהום, ערכי המטרה לטיפול, עלות הטיפול ומשך הזמן הצפוי להגיע לערכי המטרה.

ברשות המים פיתחו מודל תעדוף לקביעת סיכון כללי מאתר מזוהם שבסופו כל אתר מקבל ציון כולל.

בחינת חלופות לטיפול בקרקעות מזוהמות בחומרי נפץ

רותי טלבי רופאיזן

בחינת חלופות טיפול בקרקעות מזוהמות בחומרי נפץ

גבריאל פלד

ניהול של פינוי עודפי עפר ביחס לאנליזות שדה ותהליך שפילת מים ממושכת ביחס למזהמי מים
עמר יהלומי שימוש באנליזות שדה

עמר יהלומי

שימוש באנליזות שדה עבור TPH כשיטה לקיצור תהליך שיקום הקרקע בחפירה
ניהול וייעול שיקומי קרקע ומי תהום ע"י קריאת מדדים מרחוק

נמרוד גפני

ניהול וייעול שיקומי קרקע ומי תהום ע"י קריאת מדדים מרחוק
נועם פוניה סיכום נתונים ותובנות מחמש שנות פעילות הראשונות בפרויקט 'אבן דרך'

נועם פוניה

סיכום נתונים ותובנות מחמש שנות פעילות ראשונות בפרויקט 'אבן דרך'
דוקטור ניבי קסלר מרכזת בכירה, שיקום זיהומי דלק, אגף איכות המים רשות המים

דר. ניבי קסלר

מבט על עשרים שנות ניטור של רכיבי דלק במי תהום
גיל אלגריסי מנהל פיתוח א. אלגריסי בעמ הגישה האלקטרוכימית לשיקום מי תהום וזוהמים בממסים מוכלרים ואסטרטגיות פיתוח טכנולוגיות

גיל אלגריסי

הגישה האלקטרוכימית לשיקום מי תהום בממסים מוכלרים ואסטרטגיית פיתוח טכנולוגיות במי תהום שמזוהמים ב- PFOS / PFOA
מתי כספי מנהל מקצועי בחברה לשירותי איכות הסביבה על שיקום אדמות בית הכרם

מתי כספי

פרויקט 'אבן דרך' שיקום קרקעות המדינה – אתגר בית הכרם – מעבר מזוהם אל עתיד נקי
עפרי חזיז פרסום מפת זיהומי קרקע ארצית אגף קרקעות מזוהמות המשרד להגנת הסביבה

עפרי חזיז

אגף קרקעות מזוהמות המשרד להגנ"ס – פרסום מפת זיהומי קרקע ארצית
יצחק שטרמר מיפוי ארצי של אזורים בעלי פוטנציאל לזיהום בגזי קרקע אקולוג הנדסה

יצחק שטרמר

מיפוי ארצי של אזורים בעלי פוטנציאל לזיהום בגזי קרקע

דר. גיא גסר

ספי כימות וגילוי בעבודה ובדיווחי מעבדה והתאמת שיטות אנליטיות לעמידה בספים הנדרשים
אופטימיזציה של הליך שיקום הקרקע באתר לוגיסטי עכו דרום

דר. רפי מנדלבאום

אופטימיזציה של הליך שיקום הקרקע באתר לוגיסטי עכו דרום

זיהומים סביבתיים של תרכובות PFAS בישראל – רקע, תמונת מצב עדכנית וכיוונים רגולטוריים בארץ ובעולם

הרצאה משותפת לרשות המים והמשרד להגנת הסביבה

ד"ר חני עבדת, ממונה סקרי סיכונים, המשרד להגנת הסביבה

ד"ר חיים כץ, מנהל תחום בקרת איכות מים וניטור, רשות המים