אבי חיים, ראש אגף קרקעות מזוהמות ושכפי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה