גיל אלגריסי מנהל פיתוח א. אלגריסי בעמ הגישה האלקטרוכימית לשיקום מי תהום וזוהמים בממסים מוכלרים ואסטרטגיות פיתוח טכנולוגיות