דוקטור ניבי קסלר מרכזת בכירה, שיקום זיהומי דלק, אגף איכות המים רשות המים