אופטימיזציה של הליך שיקום הקרקע באתר לוגיסטי עכו דרום