ראש אגף איכות מים, ד"ר הראל גל זיהום מקורות מים בישראל