נועם פוניה סיכום נתונים ותובנות מחמש שנות פעילות הראשונות בפרויקט 'אבן דרך'