פועלים בחברת הנפט הלאומית של כווית בשביתה

כשרפורמות כלכליות פוגשות ממשלה משותקת בכווית