מחיר הבנזין לצרכן אוקטובר 2019

מחיר הבנזין לצרכן אוקטובר 2019