מדד האנרגיה – אפריל 2023

ליאור שמואלי, המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

ירידה במחיר הנפט ושער הדולר הובילה להוזלת כל מוצרי האנרגיה במשק לרבות הוזלה של 2.4%- בתעריף החשמל. מחיר הבנזין שומר על יציבות.

החודש, בעקבות ההוזלה בתעריף החשמל וכן בשל הירידה במחיר הנפט ובשער הדולר, מחירי האנרגיה במשק רושמים ירידה של כ- 2.6% ומדד האנרגיה יורד לרמה של 95.1 נקודות.

מחיר הנפט ירד בחודש האחרון בשבעה אחוזים, מ-85 דולר ל-79 דולר לחבית. שער הדולר ירד גם הוא ב-2.5 אחוז וירידות אלה גררו אחריהן הוזלה במחירי רוב תזקיקי הנפט באגן הים התיכון, למעט במחיר הבנזין אשר שמר על יציבות.
בעקבות כך ירדו מחירי הסולר והגפ"מ בישראל ב-2 אחוזים, מחיר הדלק למטוסים ירד ב-4 אחוזים ומחיר המזוט וגז הטבעי המשמש את התעשייה ירדו ב-8 אחוזים.
במקביל החליטה רשות החשמל זאת הפעם השלישית מתחילת השנה, להוזיל את תעריף החשמל למגזר הביתי בכ- 2.4 אחוזים, ולייצב אותו על 51.34 אגורות לקוט"ש. יחד עם זאת, תעריף החשמל עדיין גבוה מהתעריף הממוצע ב-2022.
בסופו של דבר, ירידות אלה ברכיב הדלקים, ברכיב החשמל וגם ברכיב הגז הטבעי הביאו לירידה של 2.6% במדד האנרגיה.


חרף הירידות בכל מחירי תזקיקי הדלקים והירידה במחיר הנפט ובשער הדולר, מחיר הבנזין לתחבורה באגן מזרח הים התיכון דווקא עלה בכ- 7%, מה שקיזז את ההפחתה הנוספת בבלו שחלה החודש (הפחתה של 10 אג' לליטר), כך שבסופו של דבר מחיר הבנזין לתחבורה נשאר במקום, 6.81 ₪ לליטר.
מניתוח של כלכלן המכון עולה כי ללא ההפחתה במס הבלו מחיר הבנזין היה צפוי דווקא לעלות בכ- 12 אג' לליטר ולעמוד על 6.93 ₪ לליטר.

הירידה בתעריף החשמל והותרת מחיר הבנזין לתחבורה על כנו, הפחיתו במקצת את סל הוצאות האנרגיה של משקי הבית על חשמל, דלק וגז בישול אשר רושמים ירידה של כמחצית האחוז ועומדים על 1,871 ₪ לחודש (הוזלה של 10 ₪ לחודש למשק בית לעומת החודש הכולל), כאשר מתוך כלל ההוצאה כ- 46% הם תשלומי מס, בלו על בנזין ומע"מ על דלקים וחשמל.