מדד האנרגיה דצמבר 2022

אמנם מחיר הדלק לתחבורה דווקא עולה בכ- 39 אג' לליטר, אבל כלל מחירי האנרגיה במשק דווקא יורדים בשיעורים ניכרים וזאת בעיקר לאור הירידה במחיר הנפט בעולם, כך שבסופו של דבר מדד האנרגיה רושם ירידה של שני אחוזים לרמה של 92.6 נקודות בדומה לרמתו בחודש יוני האחרון

מדד האנרגיה מפורסם על ידי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ובו משוקללים המחירים של כלל מוצרי האנרגיה הנצרכים במשק. במדד שלושה רכיבים:
דלקים – מחירי כלל תזקיקי הדלקים במשק (למעט חשמל), לרבות בנזין וסולר לתחבורה, דלק למטוסים, גפ"מ ומזוט לתעשייה; חשמל המשקף את תעריף החשמל במשק ואת ההוצאה של הצרכנים על חשמל; גז הטבעי לתעשייה – שאינו משמש לייצור חשמל.

מדד האנרגיה בחלוקה למרכיביו השונים

הירידה במחירי האנרגיה במשק נובעת בעיקר מההאטה בביקוש ברחבי העולם ומחששות לירידה בביקוש בסין בשל "מדיניות אפס הדבקה בקורונה" של המשטר. בגלל החששות ממיתון עולמי ירד מחיר הנפט ב-12 אחוזים מ-95 דולר לחבית בתחילת החודש ל-85 דולר לחבית, מה שגרר אחריו גם ירידה דומה במחירי תזקיקי הנפט השונים.

ירידה זו במחירי התזקיקים בעולם, בצירוף ירידה נוספת של שלושה אחוזים בשער הדולר, הובילה גם להוזלה של מחירי כל הדלקים והתזקיקים בישראל, למעט הבנזין לתחבורה אשר מתייקר החודש בכ- 39 אגורות לליטר ומגיע ל-6.85 ₪ לליטר. אמנם רכיב הדלק במחיר הבנזין עצמו רושם ירידה של 24 אגורות לליטר, אבל מאחר שההנחה על מס הבלו בוטלה חלקית ועומדת כרגע על 33 אגורות לליטר, הירידה מתקזזת עם עלייה של 63 אגורות.

מבנה מחיר הדלק

למרות הירידה במחירי מוצרי האנרגיה במשק, העלייה במחיר הבנזין לתחבורה גוררת התייקרות של 4.5% בהוצאות האנרגיה של משקי הבית על חשמל, דלק וגז בישול לרמה של כ- 1,860 ₪ לחודש, כאשר מתוך כלל ההוצאה כ- 47.5% הם מסים (בלו על בנזין ומע"מ על דלקים וחשמל).

מדד הוצאות האנרגיה של משקי הבית דצמבר 2022

בחודש הבא צפויות לעלות גם הוצאות משקי הבית על אנרגיה, משום שרשות החשמל תעלה את תעריף החשמל לצרכן הביתי בכ- 8.2% החל מינואר 2023. הסיבה העיקרית לכך היא שפחם עדיין משמש לייצור רבע מהחשמל בישראל והוא ממשיך ומתייקר בעקבות המשבר העולמי.
חשוב להדגיש, ההתייקרות הצפויה בתעריף החשמל צפויה להביא לגל התייקרויות מחירים נוסף במשק, כמו למשל עלייה של 3.5% בתעריף המים, מה שיגרור אחריו הכבדה נוספת על עלויות הייצור התעשייתי בישראל.