מדד האנרגיה לחודש אוקטובר 2020

מדד האנרגיה ממשיך במגמת היציבות המאפיינת אותו בשלושת החודשים האחרונים ובחודש אוקטובר 2020 רשם קלה של עשירית האחוז והוא עומד על 77.4 נקודות.

  • היציבות בחודש האחרון במחירי האנרגיה נובעת מהקיזוז שבין הירידה במחיר הנפט לבין העלייה בשער הדולר. כך למשל, מחיר הנפט ירד אמנם בתשעה אחוזים מ-45 דולר בתחילת החודש ל- 41 דולר לחבית כיום, אבל שער הדולר עלה ב- 3% מ-3.36 ₪ לדולר ל 3.46 ₪ לדולר, ולמעשה קיזז את הירידה במחיר במונחים שקליים.

  • בסופו של דבר, אמנם המחיר הדולרי של בנזין ומזוט בשווקי הים התיכון ירד בכחמישה אחוזים בממוצע ומחיר הסולר ירד ב-11 אחוזים בקירוב לעומת החודש הקודם, אבל בשל העלייה בשער הדולר המחיר לצרכן נותר יציב ונרשמה ירידה זניחה של כחצי אחוז במחיר לבנזין לצרכן הישראלי, ירידה של 1 אחוז במחיר הסולר והדס"ל וירידה של 2.5 אחוז במחיר המזוט ובעקבותיו גם במחיר הגז הטבעי לתעשייה המקומית.

  • מחיר הבנזין לתחבורה ירד בכארבע אגורות (כ- 0.75%-) והוא יעמוד בחודש אוקטובר על 5.46 ₪ לליטר, כאשר שיעור המיסים מסך מחיר הבנזין עדיין נותר גבוה מאוד ועומד על 70% מהמחיר לצרכן (3.82 ₪ מתוך 5.46 ₪ לליטר הם מסים).

 

  • מבחינת משקי הבית, סך ההוצאות החודשיות למשק בית ממוצע עבור אנרגיה הכוללות תשלום חשמל, דלק וגז בישול צפויות להישאר קבועות יחסית גם במהלך חודש אוקטובר 2020 ולעמוד על כ- 1,532 ₪ לחודש, כאשר כ- 55% מתוך סכום זה, כ- 840 ₪ לחודש, הם מסים המשולמים לקופת המדינה.