מדד חודש אוגוסט 2017 

ליאור שמואלי

  • הירידה שחלה במחירי האנרגיה בחודש הקודם נמחקה החודש כתוצאה מהעלייה במחיר הנפט בעולם מ-49 דולר לחבית ל-52 דולר לחבית.
  • העלייה במחיר הנפט לצד עלייה של יותר מ-1.1 אחוז בשער הדולר הביאו לכך שמחירי האנרגיה עלו החודש ב-1.4 אחוזים, מה שגרר עלייה במדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2017 לרמה של 82.8 נקודות, שהיא חזרה לאותה רמת מדד של הרבעון השני השנה.
  • בעקבות כך, עלו גם כל מחירי תזקיקי הנפט, ובראשם המזוט והגפ"מ אשר רשמו עלייה של כ- 8.5 אחוז, הסולר והקרוסין שעלו בכמעט 3.8 אחוזים והבנזין שעלה אף הוא ביותר משלושה אחוזים והגיע לרמה של 5.94 ₪ לליטר.
  • עליות אלה במחירי האנרגיה במשק גרמו עלייה של יותר משני אחוזים בהיקף ההוצאה הממוצעת על אנרגיה למשקי הבית הפרטיים אשר עומדת החל מתחילת חודש אוגוסט על רמה של כ- 1,653 ₪ לחודש.