מדד האנרגיה לחודש מאי 2023

סוללות זרימה להמרת אנרגיית רוח לאנרגיה כימית במכון פראונהופר לטכנולוגיה כימית, גרמניה. מקור: אולי דק, גטי אימג'ז
ליאור שמואלי, כלכלן המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
השקל נחלש, שער החליפין עולה, הדולר מתחזק ומוחק את הירידות במחירי התזקיקים

מדד האנרגיה לחודש מאי 2023 שומר על יציבות יחסית ועולה בכ-0.3% בלבד ל-95.4 נקודות. היציבות נשמרה חרף עלייה של כשני אחוזים בשער הדולר ונובעת בעיקר מהארכת ההנחה במס הבלו על הבנזין לתחבורה. אלמלא אותה הארכה מדד האנרגיה היה עולה ב-1 אחוז.

מדד האנרגיה לחודש מאי 2023 שומר על יציבות יחסית ועולה בכ-0.3% בלבד ל-95.4 נקודות. היציבות נשמרה חרף עלייה של כשני אחוזים בשער הדולר והיא נובעת בעיקר מהארכת ההנחה במס הבלו על הבנזין לתחבורה. אלמלא אותה הארכה מדד האנרגיה היה עולה ב- אחוז.
אמנם במהלך חודש אפריל רשם מחיר הנפט תנודות אבל בתחילת מאי חזר לעמוד על 80 דולר לחבית, כך שלמעשה לא השתנה.
לעומת זאת, מחירי התזקיקים באגן מזרח הים התיכון חוו תנודתיות הפוכה כאשר מחירי הבנזין והסולר ירדו בכ- 7-8%- בעוד שמחירי המזוט רשמו דווקא עלייה בשיעורים דומים.
אל שינויים אלה התווספו גם עלייה של 2% במחיר הדולר לעומת השקל, וכן עדכון תקופתי של 1.5% במס הבלו החל כלל מוצרי הנפט במשק.
בלו המוטל על בנזין לתחבורה שר האוצר האריך את תוקף ההנחה והעמידה על 49 אג' לליטר (לעומת 56 אג' לליטר בחודש אפריל), כך שבסופו של דבר מחיר הבנזין לתחבורה לצרכן נותר ללא שינוי לעומת החודש הקודם והוא עומד על 6.81 ₪ לליטר.
מנגד השני, מחיר המזוט ובעקבותיו גם מחיר הגז הטבעי לתעשייה רשמו עלייה של כ- 10% בעוד שמחיר הגפ"מ דווקא יורד בכ- 10%-.
בסופו של דבר, מגמות אלה לצד המשך היציבות במחיר הבנזין לתחבורה הביאו ליציבות במדד האנרגיה.

אמנם מחיר הבנזין לא השתנה, אבל בהרכב שלו יש שינויים. רכיב הדלק במחיר, המשקף את עלות החומר עצמו רושם ירידה של כ- 12 אג' כתוצאה מהירידות במחיר הבנזין באגן מזרח הים התיכון, ולעומתו רכיב הבלו במחיר רושם עלייה ב- 12 אג' כתוצאה מהעדכון התקופתי והפחתה מסוימת בהנחת הבלו, כך שבסופו של דבר מחיר הבנזין לתחבורה נשאר כמות שהוא ומחירו עומד על 6.81 ₪ לליטר, זה החודש השלישי ברציפות.
חשוב להדגיש, כי בלי ההפחתה במס הבלו, מחיר הבנזין היה צפוי דווקא לעלות בכ- 49 אג' לליטר ולעמוד על רמה של כ- 7.30 ₪ לליטר.

בזכות היציבות במחיר הדלק והחשמל, סל הוצאות האנרגיה של משקי הבית על חשמל, דלק וגז בישול נשאר על רמה של 1,870 ₪ לחודש, ולמרות ההנחה בבלו עדיין כ- 47% מתוך כלל ההוצאה היא תוצאה של תשלומי מס (בלו על בנזין ומע"מ על דלקים וחשמל).

מאמרים נוספים

תחזית הטווח הקרוב של מנהל המידע של מחלקת האנרגיה, ארה"ב

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב הוא יחידת הסטטיסטיקה של הממשל, יחידה שאוספת נתונים על מלאי האנרגיה, היצור, הצריכה וההפצה, על מחירים, טכנולוגיות וכן על שוקי האנרגיה ברחבי העולם. מנהל המידע עורך גם ניתוחי…

בגלל מכסות התפוקה: בסעודיה מבקשים להתייעל

גם 2023 הייתה שנה הפכפכה בשווקי הנפט, והכנסותיה השנתיות של ערב הסעודית מייצוא נפט צנחו ב־25 אחוז ל־248 מיליארד דולר, כך לפי הנתונים הממשלתיים. מכיוון שהירידה הזאת היא יחסית להכנסות של 2022, שהגיעו לשיא של…

תשקיף ל- 2023: ההיצע יתאים את עצמו

השנה האחרונה התאפיינה בתנודתיות משמעותית, כאשר הדיזל – וגרסאותיו, בנזין ונפט לחימום – הם הדוגמאות הבולטות ביותר מבין התזקיקים. במהלך מרץ עד אוקטובר עמדו הפרמיות של נפט גולמי לדיזל בצפון מערב אירופה על 40 דולר…