מדד האנרגיה לחודש מאי 2023

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
מדד האנרגיה לחודש מאי שומר על יציבות יחסית ועולה בכ-0.3% בלבד ל-95.4 נקודות, חרף עלייה של כשני אחוזים בשער הדולר
  • מדד האנרגיה לחודש מאי 2023 שומר על יציבות יחסית ועולה בכ-0.3% בלבד ל-95.4 נקודות. היציבות נשמרה חרף עלייה של כשני אחוזים בשער הדולר והיא נובעת בעיקר מהארכת ההנחה במס הבלו על הבנזין לתחבורה. אלמלא אותה הארכה מדד האנרגיה היה עולה ב- אחוז.
  • אמנם במהלך חודש אפריל רשם מחיר הנפט תנודות אבל בתחילת מאי חזר לעמוד על 80 דולר לחבית, כך שלמעשה לא השתנה.

לעומת זאת, מחירי התזקיקים באגן מזרח הים התיכון חוו תנודתיות הפוכה כאשר מחירי הבנזין והסולר ירדו בכ- 7-8%- בעוד שמחירי המזוט רשמו דווקא עלייה בשיעורים דומים.

  • אל שינויים אלה התווספו גם עלייה של 2% במחיר הדולר לעומת השקל, וכן עדכון תקופתי של 1.5% במס הבלו החל כלל מוצרי הנפט במשק.
  • בלו המוטל על בנזין לתחבורה שר האוצר האריך את תוקף ההנחה והעמידה על 49 אג' לליטר (לעומת 56 אג' לליטר בחודש אפריל), כך שבסופו של דבר מחיר הבנזין לתחבורה לצרכן נותר ללא שינוי לעומת החודש הקודם והוא עומד על 6.81 ₪ לליטר.

מנגד השני, מחיר המזוט ובעקבותיו גם מחיר הגז הטבעי לתעשייה רשמו עלייה של כ- 10% בעוד שמחיר הגפ"מ דווקא יורד בכ- 10%-.

בסופו של דבר, מגמות אלה לצד המשך היציבות במחיר הבנזין לתחבורה הביאו ליציבות במדד האנרגיה.    • אמנם מחיר הבנזין לא השתנה, אבל בהרכב שלו יש שינויים. רכיב הדלק במחיר, המשקף את עלות החומר עצמו רושם ירידה של כ- 12 אג' כתוצאה מהירידות במחיר הבנזין באגן מזרח הים התיכון, ולעומתו רכיב הבלו במחיר רושם עלייה ב- 12 אג' כתוצאה מהעדכון התקופתי והפחתה מסוימת בהנחת הבלו, כך שבסופו של דבר מחיר הבנזין לתחבורה נשאר כמות שהוא ומחירו עומד על 6.81 ₪ לליטר, זה החודש השלישי ברציפות.

חשוב להדגיש, כי בלי ההפחתה במס הבלו, מחיר הבנזין היה צפוי דווקא לעלות בכ- 49 אג' לליטר ולעמוד על רמה של כ- 7.30 ₪ לליטר.

בזכות היציבות במחיר הדלק והחשמל,  סל הוצאות האנרגיה של משקי הבית על חשמל, דלק וגז בישול נשאר על רמה של 1,870 ₪ לחודש, ולמרות ההנחה בבלו עדיין כ- 47% מתוך כלל ההוצאה היא תוצאה של תשלומי מס (בלו על בנזין ומע"מ על דלקים וחשמל).