מדד האנרגיה: עיקר הוצאות משקי הבית על אנרגיה בחודש מרץ – במסים

 64% – שיעור המיסוי לליטר בנזין לצרכן

52.5% – שיעור המיסוי על הוצאות האנרגיה של משקי הבית

הוצאות האנרגיה של משקי הבית בחודש מרץ ירדו ב 0.7% בלבד

מכון האנרגיה: "מאז כניסת טראמפ לבית הלבן נרשמת יציבות כמעט מוחלטת במחירי האנרגיה במשק"

נראה כי מאז כניסתו של טראמפ לבית הלבן נרשמת יציבות מרשימה במחירי האנרגיה במשק, שכמעט ואינם מושפעים מהחלטות אופ"ק לקצץ את תפוקות הנפט. תוצאת הדברים היא יציבות בהוצאה של משקי הבית על אנרגיה בחודש מרץ, שצפויה לרדת בכ- 0.7% בלבד ולעמוד על רמה של כ- 1,685 ₪ לחודש. 52.5% מהוצאה על אנרגיה הינו בתשלומי מיסים (בלו על דלק + מע"מ על דלקים וחשמל) שמסתכמים לסך של כ- 890 ₪. שיעור המיסוי מתוך עלות ליטר בנזין לתחבורה הינו 64%.

 

על פי תחזית כלכלני המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, מחיר הנפט ימשיך להישאר יציב גם במהלך הרבעון הקרוב ולנוע סביב רמת מחיר של 55-60 דולר לחבית. רמת המחירים שנמשכת מזה רבעון, עשויה לאשש את ציפיות המשקיעים ביחס למידת האפקטיביות של ארגון אופ"ק להשפיע על מחיר הנפט באמצעות החלטה לצמצם את התפוקות, שהתקבלה בדצמבר 2016. מידת אפקטיביות זו מוטלת בספק לאור גידול בהיקפי תפוקת הנפט מצד רוסיה (שאינה חברה באופ"ק) אשר עקפה בחודשים האחרונים את היקף תפוקת הנפט של סעודיה (החברה בארגון אופ"ק).

 

במשק הישראלי מחירי האנרגיה במהלך הרבעון הקרוב יושפעו בעיקר משינויים בשער הדולר, שתלויים בהחלטות הריבית של בנק ישראל והבנקים המרכזיים המובילים בעולם, וכן בצעדי הממשלה למתן את התחזקות השקל לעומת יתר המטבעות.

 

מבחינת מחירי האנרגיה במשק, אלה הושפעו החודש מהיציבות שנרשמה במחירי הנפט כאשר הירידה במחירי הדלקים נבעה החודש מהמשך הירידה בשער הדולר שגררה אחריה ירידה של 5%- במחיר המזוט והגז הטבעי לתעשייה, ירידה של 1%- במחיר הבנזין לתחבורה וירידה של 0.33%- במחיר הסולר, כאשר רק הגפ"מ (גז הבישול) רשם החודש עלייה של מעל ל- 4%+.