מדד האנרגיה לחודש מרץ 2023

סוללות זרימה להמרת אנרגיית רוח לאנרגיה כימית במכון פראונהופר לטכנולוגיה כימית, גרמניה. מקור: אולי דק, גטי אימג'ז
ליאור שמואלי, כלכלן המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
השקל נחלש, שער החליפין עולה, הדולר מתחזק ומוחק את הירידות במחירי התזקיקים

בגלל היחלשות השקל והעלייה בשער החליפין, הדולר התחזק החודש בכ- 6.5% ומחק למעשה את רוב הירידות במחירי התזקיקים. אלמלא ההתחזקות של שער הדולר מחיר הבנזין היה יורד לרמה של 6.63 שקלים לליטר והוצאות האנרגיה של משקי הבית היו יורדות בהתאם

לאור הירידה במחיר הנפט והתזקיקים בעולם, ירידה שהתקזזה עם התחזקות הדולר לעומת השקל, מחירי האנרגיה במשק רושמים התמתנות קלה כאשר מדד האנרגיה לחודש מרץ 2023 יורד בכשבע עשיריות האחוז ומגיע לרמה של 97.6 נקודות.
בחודש פברואר אמנם ירד מחיר הנפט בכ-2 אחוזים מ- 85 דולר ומחירו בתחילת מרץ עמד על 82 דולר לחבית, והוא אכן גרר אחריו ירידה ניכרת של 7% ו- 15% במחירי הבנזין והסולר בערכים דולריים. אבל במקביל, היחלשות השקל לעומת הדולר שלוותה בעלייה של 6.5% בשער הדולר בישראל קיזזה חלק ניכר מהירידות במחירי התזקיקים בערכים שקליים. כך, בסופו של דבר סל הדלקים רשם ירידה מתונה של 2.6% בלבד ואילו רכיב הגז הטבעי לתעשייה במדד הצמוד למחיר המזוט דווקא עלה ב- 4.2%.

מחיר הבנזין לתחבורה רשם ירידה קלה של מחצית האחוז לעומת החודש הקודם ומחירו ירד בשלוש אגורות בלבד לרמה של 6.81 ₪ לליטר, ירידה שמקורה בירידה ברכיב הבנזין במחיר. במקביל לירידה זו, חל עדכון קל של 0.2 אגורות לליטר במרווח השיווק, אשר לא השפיע על המחיר.
מניתוח של כלכלן המכון עולה, שאלמלא ההתחזקות בשער הדולר, מחיר הבנזין היה צפוי דווקא לרדת בכ-18 אגורות לליטר ולעמוד על רמה של כ- 6.63 ₪ לליטר.

הירידה הקלה במחיר הדלק לתחבורה כמעט ולא משפיעה על הוצאות משקי הבית. הוצאות האנרגיה של משקי הבית על חשמל, דלק וגז בישול רשמו ירידה של כשליש האחוז לרמה של 1,850 ₪ לחודש (הפחתה של שישה שקלים לחודש למשק בית), כאשר מתוך כלל ההוצאה כ- 47% הם מסים – בלו על בנזין ומע"מ על דלקים וחשמל. כאמור, אלמלא היחלשות השקל לעומת הדולר רמת ההוצאה הייתה צפויה לרדת בכ- 2.5%- ולעמוד על כ- 1,810 ₪ בחודש.

מאמרים נוספים

הכלכלה המעגלית כשוק מתפתח בתעשיית הפטרוכימיה

שוק הנפט והגז הוא עודנו השוק המרכזי בתעשיית האנרגיה, אבל הוא מצוי כעת בתקופת מעבר שבמסגרתה מצטמצם הדגש על ייצור דלקים פוסיליים מנפט גולמי ומסתמנת מגמה של ייצור כימי. חברת S&P Global Commodity Insights תיקנה…

בגלל מכסות התפוקה: בסעודיה מבקשים להתייעל

גם 2023 הייתה שנה הפכפכה בשווקי הנפט, והכנסותיה השנתיות של ערב הסעודית מייצוא נפט צנחו ב־25 אחוז ל־248 מיליארד דולר, כך לפי הנתונים הממשלתיים. מכיוון שהירידה הזאת היא יחסית להכנסות של 2022, שהגיעו לשיא של…