‏‏מדד הוצאות אנרגיה למשק בית ספטמבר 2021 - עותק

‏‏מדד הוצאות אנרגיה למשק בית ספטמבר 2021 – עותק