האביב בפתח והמדינה באפור

היום הראשון של האביב בסין אפופת הערפיח