ספינה מביאה פחם לסין

בינואר האחרון, הכריזה תכנית החומש של סין על שימוש בגז במקום בפחם בדודי תעשייה בארבעה אזורים עירוניים עיקריים