מעבדת המכון

אודות המעבדה

המעבדה הכימית הינה חלק מהמכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה.
המעבדה הכימית קיימת כבר יותר מ – 30 שנה, ובעלת מוניטין בתחומיה: בדיקות התאמה לתקנים בתחום מוצרי הדלק ובתחום איכות הסביבה, אחסון ממושך של מוצרי דלק ומחקר.
המעבדה  משרתת את המשק האזרחי ואת המגזר הביטחוני מכוח היתר של משרד המסחר והתעשייה, המעניק לתעודות הבדיקה שהיא מנפיקה תוקף משפטי. המעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות.
מוצרי הדלק הנבדקים כוללים: סולר תחבורה, סולר הסקה, בנזין, דלק סילוני, קרוסין, נפט גולמי, מזוט תעשייתי, מזוט ימי, שמנים, אוראה, ביודיזל.
בתחום איכות הסביבה המעבדה מתמחה בבדיקות קרקע ומים, בהתאם לדרישות הרגולטור. בנוסף, המעבדה שלנו היא היחידה בארץ שעורכת בדיקות מורכבות המאפשרות לקבוע את סוג המזהם ואפיון החומר המזהם והשוואתו למקור החשוד כמזהם.
השילוב בין הבנה וביצוע בדיקות של נפט ומוצריו, מצד אחד, ובדיקות קרקע, מצד שני, מאפשר לנו הבנה ויכולת בבדיקות מורכבות של קרקע שזוהמה בנפט ומוצריו.

בין לקוחותינו

רשימת בדיקות

מוצרי נפט \ סולר

שם באנגלית: Colour
שיטה: ASTM D-1500

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

נדיפות דלק הינה אחוז הדלק המזדקק בטמפרטורה מסוימת ובתנאים מוגדרים. תנאי הבדיקה הוגדרו על פי שיטת ASTM D 86. בשיטה זו מתבצע הזיקוק בלחץ אטמוספרי בקולבה בעלת צוואר ארוך שאליה מחובר מעבה. הנוזל המתעבה נאסף בכלי בעל שנתות, המאפשר את קביעת הטמפרטורה שבה הזדקקו 10% מן המדגם, 20% מן המדגם וכו'. החימום ההדרגתי ממשיך עד אשר מגיעים לטמפרטורה שבה הדלק מתחיל להתפרק.

שם באנגלית: Distillation
שיטה: ASTM D-86

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

שם באנגלית: Inorganic Acidity
שיטה: ASTM D-974

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

שם באנגלית: Total Acid Number
שיטה: ASTM D-974

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

שם באנגלית: Nitrogen
שיטה: KJELDAHL

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

שם באנגלית: UV
שיטה: IN HOUSE METHOD

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

שם באנגלית: Oxidation Stability
שיטה: ASTM D-2274

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

שם באנגלית: Thermal Stability
שיטה: DUPONT F31

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

בכלי רכב בעלי מנוע דיזל, הסולר משמש כמקרר של מערכת ההזרקה. לכן, כמות גדולה של סולר מגיעה עד המזרקים ורק חלק קטן ממנה מוזרק למנוע, ואילו החלק הארי חוזר למיכל. כתוצאה מכך, הסולר מתחמם לטמפרטורות גבוהות יחסית.

שם באנגלית: Thermal Stability
שיטה: ASTM D-6468

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

שם באנגלית: Thermal Stability
שיטה: DIN 51371

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

שם באנגלית: Chloride Content

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

מספר הצטאן תלוי בהרכב הכימי של המבלל היוצר סולר תחבורה. ניתן לחשבו באמצעות נוסחאות קירוב מתוך ידיעת הצפיפות של הסולר ועקומת הזיקוק שלו. למספר המחושב קוראים מדד צטאן

שם באנגלית: Cetane index
שיטה: ASTM D-4737

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

תיאור כללי: מספר הצטאן תלוי בהרכב הכימי של המבלל היוצר סולר תחבורה. ניתן לחשבו באמצעות נוסחאות קירוב מתוך ידיעת הצפיפות של הסולר ועקומת הזיקוק שלו. למספר המחושב קוראים מדד צטאן.

שם באנגלית: Cetane index
שיטה: ASTM D-976

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

תיאור כללי: מספר הצטאן תלוי בהרכב הכימי של המבלל היוצר סולר תחבורה. ניתן לחשבו באמצעות נוסחאות קירוב מתוך ידיעת הצפיפות של הסולר ועקומת הזיקוק שלו. למספר המחושב קוראים מדד צטאן.

שם באנגלית: Cetane index
שיטה: EN ISO 4264

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

שם באנגלית: Conductivity
שיטה: ASTM D-2624

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

תיאור כללי: תכולת מימן בעלת נגיעה לרמת ניקיון השריפה וגם בעלת התייחסות ישירה לתכולת הארומטיים.

שם באנגלית: Hydrogen
שיטה: Microanalysis

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

תיאור כללי: תכולת מימן בעלת נגיעה לרמת ניקיון השריפה וגם בעלת התייחסות ישירה לתכולת הארומטיים.

שם באנגלית: Bromine Number
שיטה: IP-129

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

תיאור כללי: תכולת מימן בעלת נגיעה לרמת ניקיון השריפה וגם בעלת התייחסות ישירה לתכולת הארומטיים.

שם באנגלית: Aniline Point
שיטה: ASTM D-611

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

נקודת ההבזקה הינה הטמפרטורה הנמוכה ביותר של נוזל, כאשר בעת יצירת ניצוץ מעל אדיו, בתנאים מוגדרים, הוא ניצת.

שם באנגלית: Flash Point
שיטה: ASTM D-93

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה עדיין ניכרת תנועה בסולר. הבדיקה מתבצעת בתנאי קירור מוגדרים ובמכשור ייעודי. ידיעת נקודת הנזילות מאפשרת לקבוע את הטמפרטורה שבה אין אפשרות לשנע את המוצר.

שם באנגלית: Pour Point
שיטה: ASTM D-97

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

ערך היסק הינו כמות חום המתקבלת משריפת יחידת משקל/נפח של דלק.

שם באנגלית: Cloud Point
שיטה: ASTM D-2500

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

תיאור כללי: חלקים נעים במשאבות הזרקה ובמזרקים יכולים להתבלות כתוצאה מחיכוך. במנועי דיזל משמש הסולר גם כאמצעי סיכה. כדי למנוע בלאי מהיר של החלקים שנעים במנוע, חייב להיות לסולר כושר סיכה.

שם באנגלית: Lubricity
שיטה: ISO-12156-1

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

שם באנגלית: Metals Content
שיטה: Based on ASTM D-6728

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

שם באנגלית: Metals Content
שיטה: Based on ASTM D-7111

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

ערך היסק הינו כמות חום המתקבלת משריפת יחידת משקל/נפח של דלק.

שם באנגלית: Upper Calorific Value
שיטה: CALCULATION

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

ערך היסק הינו כמות חום המתקבלת משריפת יחידת משקל/נפח של דלק.

שם באנגלית: Upper Calorific Value
שיטה: ASTM D-240

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

שם באנגלית: Carbon
שיטה: Microanalysis

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

תיאור כללי: צמיגות של סולר תחבורה היא תכונה חשובה, בעיקר בכלי רכב מודרניים בהם יש מכשור משוכלל, שתפקידו למדוד בדייקנות רבה את גודל הטיפה המוזרקת למנוע. צמיגות תלויה בהרכב הכימי, אולם היא משתנה ביחס הפוך לטמפרטורה – ככל שהטמפרטורה יורדת, הצמיגות עולה.

שם באנגלית: Viscosity
שיטה: ASTM D-445

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

הצפיפות הינה חלק בלתי נפרד מאנליזה של כל מוצר דלק. הצפיפות מוגדרת בתעשיית נפט כיחידת מסה ליחידת נפח ב-15°C. ההגדרה המיוחדת נובעת מהרצון להגיע לאחידות ביחידות בכל מקום בעולם ובכל טמפרטורה. לצפיפות נודעת חשיבות כפולה: הן כאמצעי להגדרת המוצר והן ככלי לחשבנאות כספית.

שם באנגלית: Density
שיטה: ASTM D-1298

לרכישת הספר "נפט ומוצריו"
צרו קשר למידע נוסף

תיאור כללי: כונות הקורוזיביות כלפי מתכות בדלקים נקבעות על פי הרכב וכמות תרכובות הגופרית האורגניות והאנאורגניות המומסות בהם. גופרית אלמנטרית (S°) ומ