ניקוי במקור

Transition Economist / פברואר 2021
תעשיית הגז ניצבת בפני אתגר – להפחית את הפליטות שמקורן בגז טבעי כדי לשמור על מקומה בתמהיל האנרגיה ובתהליך המעבר לאנרגיה ירוקה

גז טבעי הוא הדלק הפחמימני הירוק ביותר מבין הדלקים המסורתיים ובעשורים הקרובים צפוי גידול עצום בביקוש לו ופירושו שעדיין יהיה לו חלק ניכר בשינויי האקלים. במקביל ובהתאם גובר הלחץ על יצרני הגז להפחתת טביעת הרגל הפחמנית שלו.

בתגובה, החלו גורמים בתעשייה לחפש דרכים למזער או לאזן את טביעת הרגל הפחמנית שלהם, והיצרנים, הסוחרים והצרכנים המובילים מגבשים תוכניות להפחתת פחמן משרשרת האספקה.

על פי דו"ח של חוסיין מוג'דאם, אנליסט תחזיות אנרגיה בכיר של פורום המדינות המייצאות גז (GECF), זה נעשה בשתי דרכים: קיזוז פליטות בדיעבד ממטענים בודדים בשוק הפחמן והשיטה השנייה היא בניית מסופי הנזלה בעלי פליטה נמוכה.

"חברות יכולות להשתמש בביוגז כחומר גלם, להפחית פליטות ממתקני ייצור, הולכה והנזלה, או להשתמש באנרגיה מתחדשת להפעלת מתקני ההנזלה. אפשר ורצוי להיעזר גם בטכנולוגיות לכידת פחמן".

קטאר פטרוליום מקימה מתקן לכידת פחמן לצד תוכניות להרחיב את כושר ההנזלה ל- 126 מיליון טון בשנה עד שנת 2027

ברוסיה, חברת הגז הפרטית 'נובאטק' קיבלה על עצמה להפחית פליטות מתאן בטווח הארוך עד שנת 2030 – בעיקר במטרה להפחית את הפליטה ליחידת ייצור בארבעה אחוזים בתחומי הייצור, העיבוד והגז הנוזלי שלה. החברה שואפת להפחית את פליטת גזי החממה בחמישה אחוז לכל טון גז נוזלי.

בשנה שעברה, מנהיגי ה- G20 אימצו את הרעיון של כלכלת פחמן מעגלית, שמטרתו להיעזר במגוון רחב של טכנולוגיות כמו לכידת פחמן ואחסונו לקידום צמיחה כלכלית וניהול פליטות בכל המגזרים.

ב'קטאר פטרוליום' שבבעלות המדינה, הוחלט שעד 2030 תופחת עוצמת הפליטה של ​​מתקני הגז הנוזלי שלה ב-25 אחוזים. החברה בונה בימים אלה מתקן לכידת פחמן לצד תוכניותיה להרחיב את כושר ההנזלה ל- 126 מיליון טון בשנה עד שנת 2027, עם שאיפה ללכוד ולאחסן כשבעה מיליון טון פד"ח בשנה ממתקני הגז הנוזלי שלה.

עלייה של 50 אחוזים בביקוש לגז טבעי עד 2050

האתגרים

על פי מוג'דאם, אחד האתגרים בא לידי ביטוי בנסיון להחליט איזה חלק בשרשרת הערך של הגז הנוזלי ישא באחריות ולכן ישא גם בעלויות נוספות כדי לייצר גז נוזלי "ירוק".

"מי שעוסק במכירת גז טבעי ייאלץ ככל הנראה להפחית ולקזז גזי חממה, מה שמדגיש את הצורך בשווקי קיזוז חזקים שיאפשרו ייצור נטול פחמן לחלוטין לאורך כל שרשרת הערך של הגז הנוזלי".

פרויקטים של גז נוזלי מדור קודם יציבו אתגרים משמעותיים עם אמצעים מוגבלים להפחתת פחמן, מה שמביא לתלות במנגנוני שוק יקרים. יצרני גז נוזלי יאלצו לשמור על איזון בין תמחור תחרותי לבין יוזמות להפחתת פליטות בעלות גבוהה, אומר מוג'דאם.

לאור התחזית של פורום המדינות המייצאות גז, שלפיה הביקוש לגז טבעי יגדל ב- 50 אחוז, מ- 3,950 מיליארד מ"ק בשנת 2019 ל- 5,920 מיליארד מ"ק בשנת 2050, הביקוש לגז נוזלי ירוק צפוי גם הוא לצמוח באופן משמעותי.

מוג'דאם מוסיף ומציין כי "גז נוזלי ירוק יכול לעזור להבטיח את מקומו המכריע של הגז הטבעי בתמהיל האנרגיה, ויסייע לעמידה ביעדי האקלים בתקופת המעבר לאנרגיה ירוקה".

מאמרים נוספים

מזון מול דלק: המלחמה באוקראינה מגבירה את ההגבלות על שימוש בתבואה לטובת אנרגיה

המלחמה באוקראינה הביאה לעלייה במחירי המזון, מה שמגביר את הסכנה לרעב בעולם ואת הלחץ על יצרני הדלקים דלי הפחמן, שמיוצרים מגידולים חקלאיים ומצית את הוויכוח של "מזון נגד דלקים ביולוגיים". לפני הרחבת פלישה הרוסית לאוקראינה,…

תחזית ל- 2023: מסעות הדיזל ברחבי העולם

עוד לפני הסנקציות על מוצרי נפט שאמורות להיכנס לתוקף בפברואר 2023, החלו 27 חברות האיחוד האירופי לצמצם את יבוא הדיזל הרוסי. שינוי שהיה צפוי כבר זמן מה. בששת החודשים שאחרי הפלישה הראשונית לאוקראינה, יבוא הסולר…