בענייני גז, קטאר מחזיקה בקלפים רבים וטובים יותר

ספינה מניחה צינורות גז בקטאר