הספר "ספר "נושאים נבחרים בטריבולוגיה"

בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

נושאים נבחרים בטריבולוגיה

הספר נועד לספק מושגים בסיסיים בתחום הטריבולוגיה, שמני סיכה ומוצרים דומים. מרבית המוצרים הנדונים בספר מיוצרים משמנים בסיסיים מינראליים (כלומר, שמנים שמקורם בזיקוק נפט גולמי), אך חלקם מיוצרים משמנים בסיסיים סינתטיים (כלומר, שמנים שאינם מופקים ישירות מזיקוק של נפט גולמי). רוב המוצריםפ שיוזכרו כאן מיועדים למלא תפקידים אחרים (כגון העברת כוח במערכות הידראוליות, העברת חום במערכות תרמיות או לריכוך גומי ופלסטיקה). מוצרים רבים מאלה שיידונו הינם נוזלים, אך חלקם מוצקים למחצה (כגון משחות סיכה) או מוצקים ממש (כגון חומרי סיכה אבקתיים – גרפיט, מוליבדן-דיסולפיד ואחרים).

נגדיר בקווים כלליים את היישומים העיקריים של שמנים, את הפעולות השונות המבוצעות על ידי שמנים ואת הפונקציות שהם ממלאים. נדון בהרחבה במושג "סיכה" ובמונחים השונים הקשורים לסיכה (חיכוך, שחיקה, בלאי ועוד). הדיון יכלול גם את אותם חומרי סיכה חשובים שאינם בהכרח "שמנים" (כגון משחות סיכה ומוצקים) ושאינם בהכרח תוצרי זיקוק של נפט גולמי (כגון שמנים ומוצרים סינתטיים).

בכך, המוצרים הנדונים כאן שונים מהתזקיקים הישירים במספר אופנים:

שמנים ממלאים מגוון רחב של תפקידים, כפי שהוזכרו, לעומת רוב התזקיקים המשמשים כמקור אנרגיה (דלק), כממסים או כחומר גלם להמשך עיבוד בתעשייה הפטרוכימית.

מגוון סוגי השמנים עצום, והוא הרבה מעבר למגוון הדלקים או התזקיקים האחרים. קיימים עשרות יישומי סיכה של שמנים (כגון שמני מנוע, שמני ממסרה, שמנים הידראוליים, שמני מדחסים וכן הלאה), ולכל יישום יש מגוון רחב של מוצרים המותאמים לתנאי עבודה וסביבה פרטניים וכן מגוון צמיגויות שונות. תוכלו, אם כן, למצוא מאות מוצרים שונים בקטלוג של חברות לשיווק שמנים.

מרבית השמנים מוגדרים ככימיקלים ביצועיים (Performance Chemicals) כלומר, מוצרים הנבחנים בעיקר על פי ביצועיהם ולא על פי הרכבם הכימי או תכונותיהם הפיזיקליות. שמנים מתוכנים (Formulated) כגון שמני מנוע, נבדקים בכ-15 ויותר מבחני ביצוע שונים אשר בוחנים את יכולת השמן לסכך, למנוע בלאי, לשאת עומסים, למנוע קורוזיה, לשמור על תכונותיו לאורך זמן בטמפרטורות גבוהות ונמוכות, לנקות פיח ורפש מחלקי מנוע, למנוע הקצפה ועוד.

מרבית השמנים "המוגמרים" (כלומר, המוכנים לשימוש) מכילים מוספים כימיים רבים, הן במגוון שלהם והן בריכוזם – הרבה מעבר לריכוזי המוספים המקובלים בתזקיקים אחרים. שמן מנוע טיפוסי, לדוגמה, מכיל מגוון של 15 מוספים ויותר, בריכוז כללי של 20 אחוזים ויותר! גם שמן הידראולי "פשוט" יחסית מכיל לפחות חמישה מוספים שונים בריכוז כללי של עד אחוז. מוספים אלה הכרחיים לתפקודם התקין של השמנים השונים.

מחיר: 90 ₪ + 10 ₪ משלוח. – מחיר אחיד לכולם.

לתוכן העניינים ועמודים לדוגמה מתוך הספר
לרכישת הספר
לארכיון קורסים וימי עיון