כרגע הספר בתהליכי חידוש ומהדורה חדשה שלו תצא לאור בשנה הקרובה

נושאים נבחרים בטריבולוגיה

עורך: משה רבייב

הספר נושאים נבחרים בטריבולוגיה, שמנים וחומרי סיכה היה צעד ראשון במיזם של המכון הישראלי
לאנרגיה ולסביבה ובית הספר למדעי הנפט והאנרגיה. המיזם לפרסום ספרות מקצועית, שבמסגרתו
יצאו לאור גם הספרים על נפט ומוצריו, גז טבעי וכן ספר שמוקדש לקורוזיה בתעשייה.

הספר נושאים נבחרים בטריבולוגיה, שמנים וחומרי סיכה הוא חיבור מקיף ועדכני. את פרקיו כתבו
ד"ר דן שפירא, סת סומר ואלכס קוזלובסקי, מטובי המומחים לנושא בארץ. אנו מקווים שהספר יתרום
להעמקת הידע בישראל. תודתנו נתונה לכותבי הספר, לעורך המקצועי משה רבייב, לד"ר דורי פלד,
שייעץ בפרק על גריזים וחומרי סיכה, ולכל אלו שסייעו בכתיבה, בעריכה והוצאת הספר לאור.