תוואי מסדרון הגז הדרומי

מסדרון הגז הדרומי, החלק הטרנס אדריאטי TAP