שבעים שנות אנרגיה ישראלית

כאשר מנסים לסכם 70 שנות אנרגיה במדינת ישראל אפשר לדבר במונחים של שנות דור בין המצב של ישראל עם הקמתה למצבה היום.

זהו מעבר קיצוני מקיצוב דלק תוך מתן דגש לפעילות מלחמתית לבין מציאות שבה ישראל היא עתירת אנרגיה לסוגיה תוך דגש על גז טבעי ואנרגיה סולארית.

בשני העשורים הראשונים של המדינה המאבק המרכזי היה מציאת מקורות לרכישת דלק, בצל החרם הערבי.

כל רכישה הייתה מלווה בהסכמים פוליטיים ו/או הסכמים חשאיים באמצעות צד ג' כאשר המחסור והקיצוב בדלק הורגשו בכל נדבך של המציאות.

מן הראוי לזכור כי הקיצוב בדלק גרם ,בין השאר, החלטה ממשלתית על השבה של מכוניות פרטיות ליום בשבוע.

לאחר מלחמת יום הכיפורים המצוקה הלכה וגברה בעקבות אמברגו הדלק של מדינות ערב נגד המערב ומדינת ישראל והאמרת מחירי הדלק בעשרות אחוזים.

ניסיונות מרובים לקידוחים ומציאת נפט באדמת ישראל הסתיימו במציאת כמויות מזעריות בשדה חלץ.

לאחר הסכם השלום עם מצרים נאלצה ישראל לוותר על מקורות להפקת דלק בסיני תמורת הסכם להספקת דלק ממצרים, כחלק מהסכם השלום.

רק בשנות התשעים של המאה הקודמת, בעיקר לאחר הסכמי אוסלו, נפתחו בפני ישראל מקורות חדשים לנפט ומוצריו.

את מקומן של משלחות הרכש המשותפות לממשלה ולחברות הדלק תפסו הסכמים מסחריים רגילים עם ספקיות נפט כגון קזאחסטאן ואזרבייג׳ן, הודות להתפרקותה של ברית המועצות.

המהפכה האמיתית והמכרעת התחוללה במדינתנו עם מציאת מקורות להפקת גז טבעי בים התיכון על ידי חברות ישראליות בראשות דלק ותוך שיתוף פעולה עם נובל אנרג׳י האמריקאית.

מציאת הגז מהווה פוטנציאל אדיר להפיכת האנרגיה למנוע הצמיחה של ישראל, בעשורים הבאים בהשוואה למצב שבו בעשורים הראשונים של המדינה הייתה האנרגיה אחד הגורמים להיעדר יכולת של המדינה לפתח כראוי את המשק.

עם השנים גילתה הממשלה את הענף הזה כפרת מזומנים המממנת חלק נכבד מתקציב המדינה כאשר המסים לסוגיהם מהווים כשני שליש ממחיר הדלק.

בשנות השבעים, הבעיות המרכזיות של הענף הן חוסר אסטרטגיה ממשלתית באשר לרגולציה שאינה מתאימה את עצמה למציאות החדשה בשטח, בעיות של ביטחון אנרגטי, דרישות בלתי מידתיות בתחום איכות הסביבה, וזאת על אף שמדובר במוצרים נקיים כגון גז טבעי וראיית הענף כ״מחלבת״ מסים במקום להשקיע בתשתיות לחלוקת הגז הטבעי והגעתו אל כל רמות התעשייה והצריכה בישראל.

לסיכום, תוך 70 שנה עברנו ממחסור וקיצוב לעודפים המיועדים ליצוא ולפיתוח המשק. מענף המהווה נטל לענף המהווה נכס ומנוף לצמיחה.

השמיים הם הגבול לאפשרויות, בתנאי שנדע לפעול כנדרש.