האם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ממעיטה בתחזיות של כושר ייצור נוסף של אופ"ק?