כבלי נחושת לכתבה שינויים רגולטוריים בענף החשמל באירופה