הספינה ששטה כבר שנה על דלק מתנול

לאור השינויים בתקנות השיט למען איכות הסביבה, חברות הספנות החלו לחפש תחליפי דלק בעלי כדאיות כלכלית
מקור methanex.com