שיעור המיסוי על דלק בישראל טיפס ל-66 אחוז – שערורייה!

שיעור המיסוי על דלק בישראל טיפס ל-66 אחוז – שערורייה!

  • בעקבות ירידה חדה בשיעור של 25% במחיר הנפט בחודש האחרון ירד גם מדד האנרגיה ב 4% והוא עומד בתחילת חודש דצמבר 2018 על 84.3 נקודות. מחיר הנפט ירד מ- 75 דולר לרמה של מתחת ל- 60 דולר לחבית.
  • ירידה חדה זו במחיר הנפט גרמה שהעלייה בהוצאות האנרגיה שהמשק חווה במהלך השנה האחרונה קוזזה לחלוטין ורמת הוצאות האנרגיה של המשק חזרה לרמה ששררה במהלך הרבעון הראשון של 2018.

הסיבות לירידה במחיר הנפט נובעות מהגדלת התפוקה כמעט בכל המדינות יצרניות הנפט, וכן מירידה בביקוש, בעיקר בסין. לירידה זו תרמה גם הצהרתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שלפיה הוא מעדיף מחיר נפט נמוך

  • הירידה במחיר הנפט גרמה ירידה של כל רכיבי האנרגיה במדד (למעט חשמל), כאשר המזוט והגז הטבעי רשמו ירידה של קרוב ל- 20%-, ואילו הבנזין, הסולר והדלק למטוסים ירדו בשיעור ממוצע של כ- 7%.
  • מחיר הבנזין ירד החודש ב- 47 אגורות והוא נקבע על 6.01 ₪ לליטר. זו היא חזרה לרמת מחירי הדלק של חודש ספטמבר 2017.

יחד עם זאת, מאחר שהירידה במחיר הדלק נובעת מהירידה במחיר הנפט, הרי ששיעור רכיבי המס מתוך מחיר הדלק קפץ לרמה של קרוב ל- 66% שאף היא הרמה הגבוהה מאז הרבעון השלישי של 2017.

הירידה במחירי האנרגיה מחלחלת הפעם גם לכיס של הצרכן אשר הוצאות האנרגיה שלו צפויות להצטמצם בכ- 5.5%- ולהסתכם ברמה של 1,661 ₪ לחודש, במקום רמה של 1,758 ₪ לחודש. בחישוב שנתי המדובר על חסכון של כ- 1,150 ₪ לשנה למשק בית.

מדד הוצאות משק בית אנרגיה
דצמבר 2018