תחזית הטווח הקרוב של מנהל המידע של מחלקת האנרגיה, ארה"ב

יחידה צפה להפקה, אחסון ופריקה של חברת Petrobras: אחד ממקורות הצמיחה של תפוקת הנפט היא ברזיל והפלטפורמות הצפות שלה. קרדיט: אתר פטרובראס
Energy Information Administration EIA
תחזית לטווח הקרוב

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב הוא יחידת הסטטיסטיקה של הממשל, יחידה שאוספת נתונים על מלאי האנרגיה, היצור, הצריכה וההפצה, על מחירים, טכנולוגיות וכן על שוקי האנרגיה ברחבי העולם. מנהל המידע עורך גם ניתוחי עומק של הנתונים וניירות עמדה של מידע על אנרגיה על מנת לקדם קבלת החלטות מושכלת, שווקים יעילים וכן הבנה ציבורית של אנרגיה ויחסי הגומלין בינה לבין הכלכלה והסביבה.

לכבוד ועידת האנרגיה להלן מספר סעיפים הנוגעים לשוק האנרגיה העולמי מתוך תחזית האנרגיה לטווח קצר לשנת 2023-2024.

הדוח של מנהל המידע מתחיל   בתחזית לגבי שיעור הצמיחה בתמ"ג של ארה"ב – לפי התחזית של המנהל בשנת 2023 יגדל התמ"ג בארה"ב ב-0.5 אחוזים, עם צמיחה כלכלית שתתאושש אחרי שהרבע הראשון של 2023 דווקא הראה ירידה . בשנת 2024 התמ"ג יעלה ב-1.9 אחוז בזכות עלייה בצריכה של משקי הבית. הצמיחה המתונה יחסית של 2023 תביא לכך שצריכת האנרגיה תצנח בארה"ב השנה ב-0.9 אחוזים וב-2024 תעלה הצריכה הכוללת ב-1.0 אחוז.

שוקי הנפט העולמיים

מחירי הנפט הגולמי: במנהל המידע צופים שמחירי הנפט הגולמי  שמופיעים במדד הייחוס ברנט יעמדו על 83 דולר לחבית בממוצע ב- 2023 ו- 78 דולר לחבית ב- 2024.

אינפוגרפיקה: מאזן ייצור וצריכה

ייצור דלקים נוזליים ברחבי העולם

במנהל האנרגיה צופים שתפוקת הנפט והדלקים הנוזליים האחרים תגדל ב-1.1 מיליון חביות ביום בשנת 2023 וב-1.7 מיליון חביות ביום ב-2024. עלייה זו משקפת צמיחה משמעותית במספר מדינות שאינן חברות באופ"ק ועלייה בתפוקה של מדינות אופ"ק, עלייה שמשלימה את 1.5 מיליון החביות ביום החסרות לאור צמצום ההפקה מרוסיה במהלך תקופת התחזית, ואף יותר.

לפי התחזית, בשנת 2023 ארה"ב ומדינות נוספות שאינן חברות באופ"ק, למעט רוסיה, יוסיפו 2.4 מיליון חביות נפט ביום לתפוקה העולמית ו- 1.1 מיליון נוספים בשנת 2024. ארה"ב היא מקור הצמיחה המשמעותי ביותר לתפוקה, מחוץ לאופ"ק והיא אחראית ל- 40% מהצמיחה ב-2023 ו- 60% מהצמיחה ב-2024. המקור לצמיחה בארה"ב הוא עלייה בתפוקת הנפט הגולמי ברוב המדינות למעט הוואי ואלסקה – בעיקר באזור אגן פרמיאן – יחד עם צמיחה בייצור של גפ"מ ודלק ביולוגי, המהווים יחד כ-40% מהגידול בייצור הדלקים הנוזליים בארה"ב בשנים 2023 ו- 2024.

מלבד ארצות הברית, מקורות עיקריים נוספים לצמיחה בייצור דלקים נוזליים שאינם מצד אופ"ק הם קנדה, ברזיל, גיאנה ונורווגיה. לפי מנהל המידע, הצמיחה בייצור הקנדי תתאפשר בזכות פרויקטים שאמורים לפתור בעיות הולכה, כולל תחילתו של פרויקט הרחבת קו הצינורות TransMountain החוצה את הרי הרוקיז. את הצמיחה בברזיל מתדלקות אסדות חדשות לייצור, אחסון ופריקה (FPSO) בלב ים.

מקור חדש וראוי לציון לאספקת הנפט העולמית הוא גיאנה, שהחלה להפיק נפט לראשונה בשנת 2019 לאחר גילוי שדה הנפט החדש בלב ים. בזכות השקעות יוצאות דופן ומתקני קידוח חדשים צמחה תפוקת הנפט של גיאנה לממוצע של 260,000 חביות ביום בשנת 2022. אנו צופים עלייה נוספת בתפוקה ופיתוח משאבי נפט חדשים במהלך השנתיים הקרובות, מה שיביא את הפקת הנפט בגיאנה לממוצע של 540,000 חביות ביום עד אוקטובר 2024.

בנורווגיה החל לאחרונה שלב שני במיזם ההרחבה של אסדת יוהאן סברדרופ בלב ים מה שיביא לעליה של לפחות 500,000 חביות ביום בתפוקת הדלקים הנוזליים במדינה כחלק מהתחזית של 2.5 מיליון חביות ביום בקירוב בשנת 2024.

במנהל האנרגיה צופים שאותם מקורות שהזכרנו לעיל ויכניסו לשוק היצע חדש שלא מגיע ממדינות אופ"ק ינטרלו למעשה את הירידה בתפוקת הנפט של רוסיה. לפי התחזית, בשנת 2023 תרד תפוקת הנפט ברוסיה ואיתה הדלקים הנוזליים האחרים ל-9.5 מיליון חביות ביום, לעומת 10.9 מיליון חביות ביום ב-2022. בשנת 2024 תורגש עוד ירידה לממוצע של 9.4 מיליון ח/י. עדיין לא ברורה מידת ההשפעה של הסנקציות מצד האיחוד האירופי, סנקציות אחרות, ותקרת המחיר של מדינות ה- G7 על ייצוא והפקת הנפט הגולמי ומוצרי הנפט של רוסיה.

לשאלה מי יקנה את רוב הנפט הגולמי שמיוצא מרוסיה משיבים במנהל כי ימצאו לו הקונים. כבר היום אנחנו בישראל מודעים לקיומו של סחר בנפט רוסי שליד חופי סאוטה שמול גיברלטר מחליף ידיים מאירופיות לאסיאתיות. נוסף על כך,  ב'פייננשיאל טיימס' מספרים על 'צי רפאים' איראני שמשייט בימים ומכבה את אמצעי האיתור שלו וסוחר בנפט רוסי לכל דורש.

יחד עם זאת, כותבי התחזית סבורים שהסנקציות על מוצרי נפט יגרמו שיבושים גדולים יותר בהפקה ובייצוא הנפט של רוסיה, כי האופרציה הכרוכה במציאת אותם קונים חלופיים, מימון תחבורה ושירותים אחרים הנדרשים בשביל להגיע לקונים האלה היא מאתגרת.

תפוקת הנפט הגולמי של מדינות אופ"ק תעמוד, לפי התחזיות, על ממוצע של 29.5 מיליון חביות ביום ב-2024, עלייה של 0.8 מיליון חביות ביום לעומת 2022. ונצואלה היא אחת הסיבות לצמיחה הזאת. אחרי שבסוף נובמבר הנפיק משרד האוצר האמריקאי ל'שברון' רישיון כללי, היא מחדשת את הפקת הנפט בוונצואלה לייצוא לארצות הברית.

צריך להביא בחשבון שהתחזית לגבי ההפקה במדינות אופ”ק נתונה למרכיב משמעותי של חוסר ודאות, שהוא שילוב של מספר השלכות שיכולות להיות למידת הציות של מדינות אופ"ק במכסת התפוקה שלהן וכן שינויים במכסות עצמן, כמו גם התפתחויות באירועים מתגלגלים באיראן, לוב וונצואלה.

דלקים נוזליים: צריכה עולמית

הצריכה העולמית של דלקים נוזליים בשנת 2024 נאמדת ב-102.2 מיליון חביות ביום, בעיקר בשל צמיחה במדינות שאינן חברות ב-OECD, כמו הודו וסין. המגמות בצריכת הנפט משקפות במידה רבה מגמות בפעילות הכלכלית. הצמיחה העולמית בביקוש לנפט תחווה האטה ב-2023 לפני שתתגבר שוב ב-2024, שכן הצמיחה בתמ"ג העולמי (לפי תחזיות של אוקספורד אקונומיקס) תעלה מ-1.8% ב-2023 ל-3.3% ב-2024. למרות שבמנהל המידע של מחלקת האנרגיה צופים עלייה בצריכת הנפט העולמית, התחזית לגבי הביקוש אפופה אי וודאות בשל חששות הנובעים ממצבה של הכלכלה העולמית והסרת מגבלות הקורונה בסין עם העלייה במספר הנדבקים.

מוצרי נפט

מחירי בנזין וסולר: מחירי הבנזין והסולר בתחזית יורדים באופן כללי בשל הירידה במרווח הזיקוק הסיטונאי ובמחירי הנפט הגולמי. בדצמבר 2022, המחיר הקמעונאי בארה"ב לבנזין למכוניות עמד בממוצע על 3.21 דולר לגלון (3.78 ליטר – 1.17 דולר לליטר), ומחיר הסולר הקמעונאי עמד בממוצע על 4.71 דולר לגלון (0.8 דולר לליטר). מאז שהרחיבה רוסיה את פלישתה לאוקראינה בפברואר שעבר, המחיר של שני המוצרים הנ"ל בדצמבר היה הנמוך ביותר. בתחזית של מנהל המידע ל-2023 ו-2024, היקף הפעילות במתקני הזיקוק בארה"ב וכן ייצור הבנזין והסולר גבוה יותר מאשר ב-2022, מה שלצד הצמיחה בתפוקת הזיקוק העולמית, יצמצם את הרווחים של פעילות הזיקוק בארה"ב ב-2023 וב-2024.

בארה"ב נראה שמחירי הבנזין הקמעונאיים יישארו קרובים למצב כיום, עם ממוצע של כ-3.30 דולר לגלון (1.14 דולר לליטר) בשנת 2023. בשנת 2024, צופה התחזית, מחירי הבנזין הקמעונאיים יעמדו על כ-3.10 דולר לגלון (1.22 דולר לליטר) בממוצע ויצנחו אל מתחת לרף של 3.00 דולר לגלון עד סוף השנה. במנהל האנרגיה צופים שמחירי הסולר הקמעונאיים יעמדו על ממוצע של כ-4.20 דולר לגלון (0.92 דולר לליטר) בשנת 2023 וקרוב ל-3.70 דולר לגלון (1.02 דולר לליטר) בשנת 2024. מחירי הסולר יישארו גבוהים ממחירי הבנזין, שכן השוק ממשיך להסתגל לשיבושים הקשורים בעיקר לפלישה הרוסית לאוקראינה. רוסיה הייתה בעבר הספקית המרכזית של סולר לאירופה, אשר מייבאת כעת יותר סולר מהמזרח התיכון ומהודו.

יחידה צפה להפקה, אחסון ופריקה של חברת Petrobras: אחד ממקורות הצמיחה של תפוקת הנפט היא ברזיל והפלטפורמות הצפות שלה. קרדיט: אתר פטרובראס

מאמרים נוספים

הלפיתה הרוסית והתכנית האמריקאית

Financial Times / ינואר 2024 הביקוש לאנרגיה אטומית נוסק, אבל מוסקבה שולטת באספקת האורניום המועשר בעולם זמן קצר אחרי שוולדימיר פוטין הורה על פלישה לאוקראינה ב־2022, הטילה ארה"ב חרם על ייבוא נפט, גז טבעי ופחם…

ארה"ב בעיני עצמה – מחשבת מסלול מחדש

הפלישה הרוסית לאוקראינה בתחילת 2022 אילצה את אירופה לעמוד בפני שתי בררות: להיכנע ולקבל את התוקפנות של מוסקבה, או לסבול ממחסור קטסטרופלי באנרגיה עם השלכות פוליטיות, כלכליות וחברתיות חריפות. למרבה המזל, פעולה מרוכזת מצד ארה"ב…