תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, ובית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ("האתר") של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ובית הספר למדעי הנפט והאנרגיה (להלן, יחדיו "המכון"). השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים דרכו, כפוף לתנאים אלה ("תנאי השימוש"), ולהוראות נוספות של המכון כמצוין באתר.

השימוש בלשון זכר הינו לנוחות בלבד, האמור בתנאי השימוש חל על כל המינים.

תנאים אלה מגדירים את היחסים בין המכון וכל מי מטעמו, לבין כל אדם ("משתמש" או "אתה") אשר עושה שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי המכון באתר ("השירותים"). אם אינך מסכים לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות הכלולה בהם, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה.

האתר מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילויות המכון, וכן מאפשר רישום לקורסים וימי עיון המוצעים על-ידי בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

קניין רוחני של המכון

 1. כל מידע ו/או תוכן ו/או תמונות המופיעים באתר, לרבות טקסטים, גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו, וכיוצ"ב, לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הנם בבעלותו הבלעדית של המכון.
 2. הנך מתחייב שלא להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, להוריד, להציג בפומבי, לעבד, לבצע הנדסה הפוכה, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להדפיס, ליצור מאגר מידע מהתכנים המופיעים באתר, לשנות או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים והשירותים המצויים בו, או להפר בכל צורה אחרת את זכויותיו של המכון, לרבות זכויות הקניין הרוחני של המכון באתר ובתכנים המופיעים בו.

שימושים אסורים

 1. הנך מתחייב בזאת לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ולא לבצע כל שימוש הפוגע באתר ו/או במשתמשים אחרים ויכולתם לעשות שימוש באתר ובשירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מתחייב שלא:
  • לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באתר.
  • להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  • לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או בכל זכות אחרת.
  • להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם לרבות תכנים מסחריים או פרסומיים.

הגבלת אחריות

 1. השימוש באתר, וכל פעילות אחרת באתר הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר והתכנים המוגשים לציבור דרך האתר ניתנים כמות שהם (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. כל שימוש באתר או הסתמכות על התכנים או השירותים, ככל שישנם, המוצעים באתר תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
 2. המכון לא יהא אחראי כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, הפסד, או פגיעה מכל סוג בקשר עם האתר ו/או התכנים המופיעים באתר ו/או השירותים השונים המוצעים באתר, או בקשר עם כל פעולה שנעשתה על ידך בעקבות או בקשר עם האתר. בין היתר, המכון לא יהא אחראי כלפיך עקב נזקים הנובעים מהפרעות, הפסקות, נפילות, תקלות או כשלים באתר ו/או בשירותים.

מדיניות פרטיות

פרטיותך חשובה לנו. אנא קרא מדיניות זו בעיון וודא כי האמור בה מקובל עליך. במקרה שאינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, עליך לחדול מכל שימוש באתר המכון, ולהימנע מלמסור לנו מידע אישי אודותיך.

 • אינך נדרש על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי איתנו תלוי ברצונך והסכמתך.
 • השירותים שלנו מיועדים למשתמשים מעל גיל 18. קטינים מתחת לגיל זה אינם מורשים להירשם לשירותים או להשתמש בהם.
 • זכותך לעיין במידע האישי המעובד על אודותיך במכון. אתה יכול לבקש לעיין במידע זה, ובנסיבות מסוימות לבקש לשנות או למחוק אותו, כאמור להלן.
 • אנחנו לא מוכרים מידע אישי על אודות המשתמשים שלנו לצדדים שלישיים. אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים רק במסגרת מתן השירותים למשתמשים שלנו, או בנסיבות מוגבלות המפורטות להלן.
 • אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע למידע אישי אודותיך, שלח לנו דוא"ל לכתובת: [email protected]

שים לב, כי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים, אשר אינם כפופים למדיניות זו. עליך לעיין במדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים לפני שתמסור להם מידע אישי כלשהו.

 1. המידע שאנו אוספים
  • על מנת לעשות שימוש בחלק משירותי האתר וליצירת קשר עם המכון הנך נדרש/ת לספק מידע מסוים המזהה אותך באופן אישי, לדוגמה: שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ועוד. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה. במקרה שאתה מעוניין להירשם לקורסים, ימי עיון ופעילויות אחרות המופיעות באתר, תתבקש לספק פרטים אישיים נוספים, כגון פרטי תשלום. שים לב כי מבלי למסור למכון את פרטי המידע הללו לא תוכל להירשם לפעילויות המופיעות באתר.
  • אנו עשויים לאסוף מידע מסוים כגון כתובת IP, דגם מכשיר, מערכת הפעלה ונתונים טכניים אחרים אשר מזהים את המכשיר באמצעותו התחברת לשירותים. כמו כן המכון עשוי לאסוף מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, שיתופים לרשתות חברתיות וכו'. המכון עשוי להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics. מידע מסוג זה לא יזהה אותך באופן אישי.
  • כמו כן, במקרה שבחרת להירשם לקבלת דיוור מאת המכון, כגון רישום לניוזלטר, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת רישום זה.
  • אנחנו לא אוספים או מעבדים ביודעין מידע אישי רגיש, כגון מידע על השתייכות דתית, צנעת הפרט, מידע רפואי, וכדומה. אם אתה סבור שמידע אישי רגיש הועבר אלינו בטעות, אנא הודיע לנו על כך מיד.
  • אנו עשויים להשתמש בקובצי עוגיות (Cookie) (קובצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר.
 2. שימוש שאנו עושים במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר לשם המטרות הבאות:

 • כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר ובשירותים ולשפר את חוויית המשתמש שלך.
 • תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האתר והשירותים.
 • איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.
 • לצורכי מסירת מידע וביצוע רישום לפעילויות שונות המוצעות על ידי המכון, כגון סמינרים, קורסים וימי עיון.
 • במקרה שנרשמת לקבלת דיוור מאת המכון, נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.
 • כדי לקדם ולשפר את פעילויות ושירותי המכון.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.
 1. מסירת המידע לצדדים שלישיים

מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי על אודות השימוש באתר ובשירותים. מידע זה לא יזהה משתמשים באופן אישי.

בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במקרים המפורטים להלן:

 • לשותפים שלנו ונותני שירותים אשר מסייעים לנו במתן השירותים למשתמשים;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף על ידינו;
 • בכל מקרה שבו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש, לצד שלישי או למכון;
 • במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באתר, של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם המכון.
 • במקרים שבהם משתמש יבחר להירשם לקורסים המוצעים על ידי המכון ומקנים הסמכה מקצועית בסיומם, כאשר הרישום וההסמכה דורשים מסירת מידע לרשות הרגולטורית הרלוונטית שבפיקוחה ההסמכה ניתנת.
 1. אבטחת מידע

המכון מפעיל מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על  המידע שהמכון אוסף. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והמכון אינו מתחייב שמערכותיו יהיו חסינות באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 1. דיוור שיווקי

במקרה שבחרת להירשם לקבלת דיוור מהמכון, כגון רישום לניוזלטר באתר המכון, נשלח אליך מידע ועדכונים הכוללים הצעות להשתתפות בכנסים, קורסים וימי עיון בתחום. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבלת הדיוור הנ"ל באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו לצורך זה. אם אינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך בדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: [email protected]     

 1. רשתות חברתיות – הנך מאשר כי ידוע לך כי האתר מאפשר לבצע שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות (פייסבוק, יוטיוב וכו'), וכולל קישורים לעמודי המכון ברשתות החברתיות. כל שיתוף של תכנים מהאתר ברשתות חברתיות ו/או גלישה בעמודי המכון ברשתות חברתיות עלול להיות כפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של הרשתות החברתיות.
 2. שמירת מידע – אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת על מנת להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.

פניה אלינו – לשאלות בנוגע למדיניות זו הנך מוזמן לפנות אלינו למייל [email protected]     

שונות

 1. המכון רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיו לפי תנאים אלו, או חלק מהן.
 2. השימוש באתר ובשירותים והוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע אליהם הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
 3. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתו של המכון וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה למכון הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים המוצעים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים.
 4. במקרה שיקבע כי חלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי ההסכם יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
 5. המכון מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה [email protected].